Menu

Nytt vegprosjekt på Bømlo

Neste prosjekt i Bømlopakken, fylkesveg 541 Hestaneset-Tjong, er nå klar for bygging.