Menu

Bølger på 8 meter ved Karmøy

Det kan være krevende å ferdes langs kysten av Karmøy utover ettermiddagen og kvelden. Nå meldes det om en bølgehøyde som kan komme opp i 8 meter utover ettermiddagen og kvelden.

Høy vannstand og høye bølger

Natt til fredag er vannstanden langs kysten 35-45 cm over høydene oppgitt i tidevannstabellen. Det ventes også høye bølger inn mot kysten, estimert til 8-11 m.

Stormflo og fare for oversvømmelser

Det er stormflo med fare for oversvømmelser langs kysten og i havet er det meldt om bølger på opp mot 14 meters høyde.

Bolighus oversvømmet på Åkra

Havet har med høy vannstand og høye bølger nå slått langt inn over land på Karmøy og i Åkrehamn er et bolighus blitt oversvømt.