Menu

Sykehuset i Levanger mistenkt etter at gravid kvinne og ufødt barn døde

Sykehuset i Levanger har fått status som mistenkt, etter at en gravid kvinne i 30-årene og hennes ufødte barn døde i slutten av januar.

Av NTB | 13.02.2023 13:35:30

Sosiale forhold: – Saken ble innledningsvis ansett som en undersøkelsessak. Basert på den informasjonen politiet har per nå, etterforsker vi hvorvidt avdøde har mottatt forsvarlig helsehjelp, det vil si hvorvidt det foreligger overtredelse av helsepersonelloven § 4, skriver politiadvokat Malin Borg til VG.

Den gravide kvinnen og hennes ufødte barn døde uventet på Levanger sykehus søndag 29. januar. Både politiet og Helsetilsynet ble varslet om hendelsen.

Nå har politiet startet etterforskning. Avdøde er begjært obdusert, og politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten og har nå antatt dødsårsak.

– Av hensyn til saken vil vi ikke gå konkret inn på denne på nåværende tidspunkt. Basert på antatt dødsårsak har vi foretatt en vurdering av hvilke helsepersonell som skal avhøres. Det jobbes nå med avhør av disse. Det gjøres fortløpende vurdering på aktuelle etterforskningsskritt etter hvert som vi får inn informasjon, sier Borg.

Det foreligger per nå ingen holdepunkter for å rette mistanke mot enkeltansatte involvert i behandlingen av avdøde, sier Borg.

– Dette er et uventet dødsfall og en tragisk hendelse. I tråd med våre rutiner ble politiet og Statens Helsetilsynet varslet umiddelbart, uttalte fagsjef Svenn Morten Iversen i Helse nord-Trøndelag til Trønder-Avisa etter hendelsen.

Flere nyheter: