Menu
Fungerende administrerende direktør i Helse Fonna, Kenneth Eikeset. Foto Eirik Dankel

Sykehuset hever beredskapen ytterligere

Pågangen av pasienter er nå så stor at det er vanskelig å finne plass til alle. Beredskapen blir derfor hevet fra grønt til gult nivå.

Av Egil M Solberg | 12.01.2023 13:44:04

Sykehus: Helse Fonna iverksetter flere tiltak for å få plass til alle pasientene som strømmer til sykehusene. Blant annet blir planlagt aktiviteter kuttet på Stord sjukehus for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra Haugesund sjukehus.

– Driftssituasjonen har denne uken blitt mer utfordrende. Kapasiteten er sprengt. Det er stort overbelegg og svært mange korridorpasienter. Vi har rett og slett plassmangel, opplyser fungerende administrerende direktør i Helse Fonna, Kenneth Eikeset.

At sykefraværet fortsatt er høyt gjør ikke situasjonen noe bedre, heter det i en pressemelding i dag.

– Det aller meste av planlagt aktivitet er nå stanset, og vi har flyttet på medarbeidere. Men nå må vi gjøre enda mer. Alt av pleiepersonell, som jobber i andre avdelinger, blir nå sett inn i døgnpleie. I tillegg er det kalt inn til ekstramøte med kommuner som har utskrivningsklare pasienter, forteller Eikeset.

Unnataket er øyeblikkelig hjelp og kreftkirurgi, som blir skjerma.

– Situasjonen er ekstraordinær, og det er mye mer utfordrende enn på det verste i pandemien, konstaterer Eikeset.

Helse Fonna har ved flere anledninger oppfordret pårørende om å avgrense besøk, men det har så langt hatt liten effekt.

– Vi kan ikke annet enn å oppfordre om å ikke komme på besøk slik situasjonen er nå. Og skal en komme på besøk, kom i visittiden, oppfordrer Eikeset.

Flere nyheter: