Menu
Klinikkleder for Kreftklinikken, Sigbjørn Smeland, snakker med statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol som besøker det nye Radiumhospitalet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Sykehusene får 6,2 milliarder kroner mer i revidert budsjett

Sykehusene får til sammen 6,2 milliarder kroner mer i revidert budsjett. Blant annet foreslår regjeringen en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner.

Av NTB | 03.05.2023 08:44:08

Politikk: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) hadde med seg lovnader i milliardklassen da de onsdag morgen besøkte byggeprosjektet Nye Radiumhospitalet. Der kunne de fortelle at regjeringen vil gi sykehusene til sammen 6,2 milliarder kroner mer i revidert budsjett.

– Fellesskapets sykehus er en bærebjelke i folks trygghet i hele landet, og nå med prisstigning slår det ut på ulike måter. Et særlig fokus vi har, er bygg. Det bygges i Sykehus-Norge fra nord til sør. Et bygg er i ferd med å komme opp i Hammerfest, et kommer opp i Drammen, og det skal gjøres arbeid i Stavanger, sier Støre til NTB.

– Og med det vi gjør på bygg, så blir sykehusenes økonomiske rammer romsligere, sier han.

I styrkingen ligger en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner, som ble varslet allerede i februar. Årsaken er blant annet prisveksten som har vært større enn det som lå til grunn i det budsjettet Stortinget vedtok.

Regjeringen er klar på at den foreslåtte varige budsjettøkningen er nødvendig for å unngå kutt i pasientbehandling og nødvendige investeringer.

– Det er også ganske avgjørende for om vi skal kunne ha likeverdige tjenester over hele landet. Når det foregår fremragende forskning i dette bygget, så kommer det alle pasienter i hele Norge til gode, sier Kjerkol, med henvisning til Radiumhospitalet.

– Hvis sykehusene ikke bygger og investerer i utstyr nå, så er vi ikke klare til å gi god nok helsehjelp om ti år til våre eldre, våre kronikere og alle de 35.000 menneskene som opplever å få en kreftdiagnose hvert år i Norge, sier hun.

Midlene som onsdag ble lovet, skal sette sykehusene i bedre stand til å følge opp prioriterte tiltak. De peker blant annet på psykisk helsevern og rask tilgang til helsetjenester – samt bidra til at helseforetakene kan gjennomføre nødvendige investeringer i kompetanse, bygg, IKT og medisinsk teknisk utstyr.

I tillegg fremmer regjeringen forslag om en pris- og lønnsjustering av budsjettet som veier opp for den ekstraordinære kostnadsveksten i 2023.

* Om lag 2,2 milliarder kroner i ekstraordinær lønns- og prisjustering av budsjettet

* Om lag 1,5 milliarder kroner i økt lånebevilgning (1.252 millioner som følge av endring til byggekostnadsindeks og 210 millioner kroner i prisjustering – til sammen 1.462 millioner)

* Til sammen økes rammene med om lag 6,2 milliarder kroner.

Kjerkol sier at mange land ser til Norge når det gjelder å ha en sterk offentlig helsetjeneste som er styrt av fellesskapet og finansiert over skatteseddelen.

Støre og Kjerkol peker blant annet på Hurdalsplattformen, som sier at ventetidene skal ned, at sykehusene skal gis økt grunnfinansiering, og at sykehus skal bygges med tilstrekkelig kapasitet.

* 2,5 milliarder kroner i varig bevilgningsøkning (oppfølging av nysalderingen 2022)

(©NTB)

Flere nyheter: