Menu
Styringsrenta settes opp til 3,25 prosent, meldte Norges Bank torsdag. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Styringsrenten på sitt høyeste nivå på 15 år – og Norges Bank tror den skal videre opp

Styringsrenten settes opp med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent, kunngjorde Norges Bank torsdag formiddag.

Av NTB | 04.05.2023 10:44:03

Økonomi og næringsliv: Rentebeslutningen ble tatt onsdag og offentliggjort torsdag klokken 10. Rentehevingen er i tråd med signalene sentralbanken ga i mars.

– Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen, heter det i begrunnelsen

Ikke siden 2008 har styringsrenten vært høyere, ifølge NRK.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 3,25 prosent.

– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Nå er det kanskje utsikt til marginalt positiv reallønnsvekst i år. Men det er klart at med videre renteøkninger på toppen, vil det blir stadig litt tyngre for husholdningene nå. Og mye av den mersparingen vi hadde under pandemien, er nok ganske tømt allerede. Så jeg tror nok vi fort vil se noe fallende forbruk, sier han til VG.

– Prisveksten er høy og klart over målet på 2 prosent. Veksten i norsk økonomi har avtatt, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor, heter det fra Norges Bank.

Marius Hov sier signalene fra Norges Bank tyder på en topp på 3,5 prosent før sommeren, og mulig 3,75 prosent til høsten.

– Vi er kanskje litt nærmere den utviklingen nå i lys av kronesvekkelsen, sier han.

– Rentehevingen i slutten av mars har ennå ikke fått virkning på låneregningene hos husholdningene. Nå i vår har norske husholdninger opplevd en sterk kostnadsøkning gjennom kraftig økte kommunale avgifter, en høy strømpris og høye priser generelt. I en slik situasjon mener vi det hadde vært best å vente, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl i en pressemelding.

Bankene har seks ukers varslingsfrist for rentehevinger, og dermed vil økningen fra mars først påvirke dem med boliglån nå i mai.

Sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken sier norske husholdninger vil merke renteøkningen på kontoen utover året.

Komiteen signaliserer at styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni.

Forbrukerorganisasjonen Huseierne sier det er uheldig at Norges Bank igjen hever nivået før man har sett virkningen av den forrige.

Flere nyheter: