Menu
Styringsrenta settes opp til 3,25 prosent, meldte Norges Bank torsdag. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Styringsrenten på sitt høyeste nivå på 15 år: – Begynner å svi skikkelig for folk

Ekspertene råder norske husholdninger til å stålsette seg for rentesmell utover året etter at styringsrenten torsdag ble satt opp til 3,25 prosent.

Av NTB | 04.05.2023 11:14:04

Økonomi og næringsliv: Beslutningen om ytterligere 0,25 prosents økning ble tatt onsdag og offentliggjort torsdag klokken 10. Rentehevingen er i tråd med signalene sentralbanken ga i mars.

– Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen, heter det i begrunnelsen fra Norges Bank.

Ikke siden 2008 har styringsrenten vært høyere. Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet var enstemmig i sin beslutning.

– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– De fleste vil klare å håndtere dette, men jeg er spesielt bekymret for dem med store lån i forhold til inntekt, sier han.

Gundersen tror det er en klar mulighet for en boliglånsrente på fem prosent i løpet av året.

– Det er mer enn tre ganger så høy rente som vi hadde under pandemien. Det er klart at dette begynner å svi skikkelig for folk, skriver han til NTB.

Nordea har oppjustert sin ventede rentetopp for året fra 3,75 til 4 prosent. En slik styringsrente vil kunne gi faktiske boliglånsrenter på over 5 prosent.

– Nå er det kanskje utsikt til marginalt positiv reallønnsvekst i år. Men det er klart at med videre renteøkninger på toppen, vil det blir stadig litt tyngre for husholdningene nå. Og mye av den mersparingen vi hadde under pandemien, er nok ganske tømt allerede. Så jeg tror nok vi fort vil se noe fallende forbruk, sier han til E24.

Komiteen signaliserer at styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni. Spesielt den lave kronekursen øker sannsynligheten for dette.

– Prisveksten er høy og klart over målet på 2 prosent. Veksten i norsk økonomi har avtatt, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor, heter det i kunngjøringen fra Norges Bank.

– Rentehevingen i slutten av mars har ennå ikke fått virkning på låneregningene hos husholdningene. Nå i vår har norske husholdninger opplevd en sterk kostnadsøkning gjennom kraftig økte kommunale avgifter, en høy strømpris og høye priser generelt. I en slik situasjon mener vi det hadde vært best å vente, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl i en pressemelding.

Bankene har seks ukers varslingsfrist for rentehevinger, og dermed vil økningen fra mars først påvirke dem med boliglån nå i mai. Magne Gundersen sier noe av smellen vil kunne dempes av et godt lønnsoppgjør, men at nå er tida for å stramme inn.

– Det er all grunn til å gå gjennom egen økonomi og gjøre smertefulle, men nødvendige tiltak nå i stedet for å vente til situasjonen blir prekær, sier han.

Bank2, en spesialbank som gir lån til folk som ikke får lån i de tradisjonelle bankene, er også bekymret.

– En styringsrente som er mer enn firedoblet på under et år, fra 0,75 prosentpoeng til 3,25 prosentpoeng, gir store omveltninger og omprioriteringer i privatøkonomien. Vi ser stadig flere henvendelser til oss om avdragsfrihet, betalingsfrihet og lavere renter, sier gjeldsspesialist Sebastian Mikolajczyk i Bank2.

Dørum sier norske bedrifter går framtida i møte med pessimisme.

– Ansettelses- og investeringslysten er svak. Selv om hevingen var varslet, kan økt rente legge ytterligere demper på stemningen. Vi mener likevel at det var riktig å heve renten, sier han.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 sier norske forbrukere bør stålsette seg for videre økninger i de månedlige boligutgiftene.

Sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken sier også at norske husholdninger vil merke renteøkningen på kontoen utover året.

Forbrukerorganisasjonen Huseierne sier det er uheldig at Norges Bank igjen hever nivået før man har sett virkningen av den forrige.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO mener det er bra at Norges Bank følger planen de har signalisert tidligere.

Flere nyheter: