Menu
Innføringen av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal blir ikke utsatt. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Styret i Helse Midt-Norge har bestemt at utrullingen av Helseplattformen ikke utsettes

Onsdag vedtok styret i Helse Midt-Norge at journalsystemet Helseplattformen skal rulles ut videre på nye sykehus til våren som planlagt.

Av NTB | 13.12.2023 11:59:43

Medisin og helse: Det betyr at Helse Møre og Romsdal må forberede seg på at deres fire sykehus skal ta i bruk journalsystemet i april, skriver Adresseavisen.

Tidligere denne måneden ba styret i Helse Møre og Romsdal, som er et foretak under Helse Midt-Norge, om at innføringen skulle utsettes på grunn av problemene med systemet i Trøndelag. Nå avvises dette ønsket.

– Dette er krevende, både for styrene i de enkelte helseforetakene og ledelsene i helseforetakene, men det er nødvendig at vi står sammen og jobber sammen videre for en helhet for pasientene og innbyggerne i Midt-Norge, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge.

«En utsettelse av innføringen av Helseplattformen i to år vil ha store konsekvenser for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge», vedtok styret onsdag.

Helse Midt-Norge frykter at en utsettelse i Møre og Romsdal kan gi økte ventelister i sykehusene og ramme sykehusøkonomien på en sånn måte at det går utover nødvendige investeringer i sykehusene de neste årene. Det er beregnet at en utsettelse i to år vil koste i underkant av en milliard kroner.

President Anne-Karin Rime i Den norske legeforening reagerer sterkt på Helse Midt-Norges vedtak.

– Dette er oppsiktsvekkende og vitner om totalt ulik virkelighetsoppfatning. Det er høyst betimelig å stille spørsmål ved om styret i Helse Midt-Norge forstår konsekvensene av dagens vedtak. De kaster hele regionen ut i en dramatisk situasjon hvor pasientsikkerheten og ansattes arbeidsmiljø ofres til fordel for økonomien, sier Rime.

(©NTB)

Flere nyheter: