Menu

Styreleder tiltalt for konkurskriminalitet, opplyser Økokrim

Flere privatpersoner tapte store summer da de kjøpte garderobeløsninger de aldri fikk levert. Økokrim har nå tatt ut tiltale mot styrelederen i bedriften.

Av NTB | 26.05.2023 10:09:11

Økonomi og næringsliv: – Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet. Tiltalen er et eksempel på at man ikke kan drive butikk for kundenes regning og risiko, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i en pressemelding fra Økokrim.

Da selskapet meldte oppbud i april 2020, hadde virksomheten hatt problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser i mer enn ett år, ifølge Økokrim. Kreditorene ble i denne perioden påført tap på rundt 35 millioner kroner. Økokrim mener det er særlig alvorlig at tapene ble påført mange privatpersoner som hadde forskuddsbetalt for garderobeløsninger de aldri fikk levert.

Økokrim skriver at selskapet siden 2015 hatt negativ egenkapital og ble med unntak for ett regnskapsår drevet med store underskudd.

Det er i tiltalen lagt til grunn at plikten til å melde oppbud inntrådte senest 1. februar 2019.

Økokrim mener derfor at plikten til å innhente kapital eller foreta andre handlinger som kunne besørge forsvarlig drift, dermed ikke ble ivaretatt.

Flere nyheter: