Menu
Overdreven bruk av gjødsel som siver ut i havene, er blitt et globalt problem, viser en fersk studie. Bildet viser stranden ved byen Nazaré i Portugal. Foto: Halvard Alvik / NTB

Studie: Overdreven bruk av gjødsel gjør stor skade på verdenshavene

Enorme mengder nitrogenstoffer er tilført verdenshavene de siste tiårene, hovedsakelig gjennom overforbruk av gjødsel, viser en amerikansk studie.

Av NTB | 19.04.2023 13:54:06

Natur og miljø: Forskningsrapporten fra PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) viser at nitrogen i form av ammoniakk var 89 prosent høyere i 2018 enn i 1970.

Ammoniakk (NH3) er et nitrogenstoff i gassform som i det alt vesentlig stammer fra landbrukssektoren. Nitrogen er i flere tiår blitt brukt som gjødsel for å maksimere matproduksjonen.

I tillegg til ammoniakk kan også utslipp av den klimaskadelige gassen dinitrogenoksid (såkalt lattergass) og nitrater spores tilbake til bruk av gjødsel i landbruket.

Særlig i kystregioner er utslippene av ammoniakk høyere enn nitrogenoksid som skyldes bruk av fossilt brennstoff, melder et forskerteam under ledelse av Lei Liu ved Lanzhou-universitetet.

Overdreven bruk av gjødsel som siver ut i havene, er blitt et globalt problem. Denne praksisen utløser tallrike biogeokjemiske reaksjoner som forsuring av havene, utarming av habitater i grunne farvann, oppblomstring av skadelige alger og oksygenfattige havområder.

Kina hadde i 2018 de høyeste utslippene av ammoniakk og nitrogenoksid, ifølge den amerikanske studien. Deretter fulgte India, EU, USA og Brasil. Studien viser også at tilbake i 2010 var hele 38 prosent av bruken av nitrogenholdig gjødsel overflødig, i den forstand at den kunne vært utelatt uten å ha ført til redusert matproduksjon.

(©NTB)

Flere nyheter: