Menu
Forskerne fant ingen signifikant forskjell i besøk hos fastlege mellom de elevene som strøk og de som så vidt besto i de tre årene før eksamen, noe som tyder på at eksamensresultatet har spilt en viktig rolle. Illustrasjonsfoto: Frederik Ringnes / NTB

Studie: Å stryke på eksamen øker sannsynligheten for psykiske plager

Å stryke på eksamen siste året på videregående kan få alvorlige konsekvenser for ungdommen det gjelder, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Av NTB | 30.08.2023 09:04:28

Medisin og helse: Studien fra FHI viser blant annet at elever på studieforberedende linje som strøk på norskeksamen siste året på videregående, har høyere sannsynlighet for å oppsøke fastlege grunnet psykiske plager enn de som fikk karakteren 2.

– Det kan skyldes at studentene som stryker i siste året, ofte faller bak medelever med minst ett år, noe som kan bidra til en økt belastning på deres mentale helse, sier stipendiat Kathryn Christine Beck ved Senter for fruktbarhet og helse ved FHI.

Forskerne fant ingen signifikant forskjell i besøk hos fastlege mellom de som strøk og de som så vidt besto i de tre årene før eksamen, noe som tyder på at eksamensresultatet har spilt en viktig rolle.

Gutter som strøk, hadde samtidig 31 prosent økt sannsynlighet for å besøke fastlege for psykiske plager sammenlignet med gutter som så vidt besto. Forskerne fant ingen signifikant forskjell i sannsynlighet for å besøke fastlege mellom jenter som besto og jenter som strøk.

Kjønnsforskjellen kan skyldes forskjeller i bruk av helsetjenester blant gutter og jenter, ifølge FHI.

– Kjønnsforskjellen i psykiske plager er bekymringsfull ettersom over 60 prosent av elevene som strøk, var gutter. Det kan hende at jenter unngår å utvikle mer alvorlige psykiske plager etter å ha strøket fordi de oftere oppsøker hjelp fra skolehelsetjenester, samt gjennom deres sosiale nettverk, sier Beck.

De samme elevene hadde også en lavere sannsynlighet for å fullføre videregående skole eller ta høyere utdanning innen fem år etter eksamen.

Studien viser også at gutter med høy standpunktkarakter i eksamensfaget var særlig utsatt for psykiske plager etter å ha strøket på eksamen.

(©NTB)

Flere nyheter: