Menu
I et gruppesøksmål på vegne av nærmere 2.000 studenter stevnes Universitetet i Oslo for inntil 555,2 millioner kroner i erstatning. Saksøkerne mener universitetet feilaktig har underkjent utdanning fra andre universiteter i utlandet i 20 år. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Studenter saksøker Universitetet i Oslo – krever 555 millioner kroner

To jusstudenter saksøker Universitetet i Oslo etter at de ikke fikk godkjent deler av utdanningen ved universitetet i Oxford i Storbritannia.

Av NTB | 08.05.2023 02:44:28

Kriminalitet og rettsvesen: De to studentene har levert et gruppesøksmål der de anslår at antall studenter som har fått nektet godkjenning, er rundt 2.000, skriver Aftenposten.

I stevningen kreves det erstatning på inntil 555,2 millioner kroner for alle berørte studenter.

Det var da Ove Kenneth Nodland ble nektet godkjenning av flere emner fra utdanningen i Oxford at han reagerte.

Han gikk gjennom 758 vedtak fra Universitetet i Oslo (UiO) om godkjenning av utdanning, og fant feil i 742 av vedtakene. Han mener at UiO har brutt reglene i den såkalte Lisboa-konvensjonen fra 1999, som Norge har sluttet seg til.

Den sier at utdanning fra et annet «Lisboa-land» som hovedregel skal godkjennes. Unntaket er hvis det er «betydelige forskjeller» mellom utdanningene.

Nodland, som både jobber ved UiO og fullfører jusstudiet i juni, har foretatt det han omtaler som et «svært konservativt» anslag, og mener at 100 studenter hvert år i 20 år kan ha fått avslag på galt grunnlag.

Konsekvensen for studenter som ikke får godkjent emner de har tatt før, er at de må studere lenger.

Totalt blir dette 2.000 studenter som stevningen krever skal få økonomisk erstatning både for tapt inntekt, og for at UiO har krenket den grunnlovsfestede retten til utdanning.

Både jussprofessor Mads Andenæs og Studentparlamentet ved UiO støtter stevningen.

«UiO foretar nå en gjennomgang av stevningen. Utover dette har vi ingen kommentarer på det nåværende tidspunkt», skriver direktør Arne Benjaminsen ved UiO til Aftenposten.

(©NTB)

Flere nyheter: