Menu
Illustrasjon: Radio Haugaland

Strømpriser ute av kontroll

Det er store svingninger i strømprisene søndag. - Selvfølgelig kan vi ta kontroll over kraften, sa avtroppende SV-leder Audun Lysbakken under partiets landsmøte fredag. Nei, sier regjeringen.

Av Egil M Solberg | 18.03.2023 22:50:51

Strømkrise: I engrosmarkedet i Europa, som Norge er en liten del av, kjøpes og selges store kraftvolum, og det er der prisdannelsen for hver enkelt time i det påfølgende døgnet skjer.

Prisdannelsen skjer basert på mange aktørers tilbud og etterspørsel gitt tilgjengelig nettkapasitet.

I løpet av 2021 har Norge fått på plass to nye utenlandskabler. Nord Link-kabelen til Tyskland ble satt i ordinær drift 31. mars i år. I tillegg ble North Sea Link-kabelen til Storbritannia satt i prøvedrift 1. oktober. Dette medførte en dramatisk økning i strømprisene.

Strømprisene her i landet, settes i all hovedsak av kraftbehovet i Europa. Er kraftbehovet i Tyskland eller England stort, rammes både norsk næringsliv og norske husholdninger av svært høye strømpriser.

I sin konsesjonssøknad for disse kablene i 2013 mente Statnett at de ville gi en økning i de norske strømprisene på tre-fire øre/kWh. Resultatet med noe helt annet.

Det mange spør seg om, er hvorfor regjeringen ikke vil gjøre noe med problemet. Det mener man også i regjeringens støtteparti SV:

– Selvfølgelig kan vi ta kontroll over kraften og sikre livlige priser for husstander og næringsliv. Vi trenger ikke akseptere at strømprisen må styres av den skyhøye europeiske gassprisen, sa avtroppende partileder Audun Lysbakken under SV sitt landsmøte denne uken.

Dersom ikke drastiske reformer kommer i tiden fremover vil strømprisene øke ytterligere, etterhvert som kraftbehovet øker.

Ifølge Statnett vil vi få en dobling av kraftforbruket i Norden frem mot 2050, mens det norske forbruket i basis-scenarioet øker fra dagens om lag 140 TWh til 220 TWh i 2050. Det finnes per i dag ingen planer for hvordan denne økte kraftproduksjonen skal skje. Både vannkraft, vannkraft og atomkraft er kontroversielt.

LES OGSÅ: Det grønne skiftet stopper uten storstilt kraftutbygging

Strømpriser søndag

Det er store variasjoner i strømprisene søndag. Ved 14-tiden er strømprisen nede på 1 krone og 37 øre per kWh med nettleie og avgifter. 5 timer senere , ved 19-tiden er strømprisen oppe i 1 krone og 50 øre per kWh.

Snittprisen søndag er 1 kroner og 44 øre per kWh.

Flere nyheter: