reklame for Sheiken Bowling
Menu
Strømpriser med nettleie og avgifter fredag. Tall fra Nordpool medregnet typiske avgifter og nettleie. Tallene vil variere noe fra strømavtale til strømavtale.

Strømpriser styrt av vind i Europa

Rolige vindforhold ga høye strømpriser torsdag, med mer vind i våre naboland går prisene ned i morgen. Er det slik vi skal ha det?

Av Egil M Solberg | 02.02.2023 13:51:01

Kommentar: Regjeringen gjorde det klart at vi ikke skal satse på utbygging av vannkraft her i landet. Det er heller ikke aktuelt med kjernekraft. Istedet skal det bygges tusenvis av vindturbiner i kystkommunene.

I tillegg kommer havvind, men alt dette ligger mange år frem i tid – spesielt før vi får noe strømproduksjon av betydning.

Alt som har med vindkraft å gjøre krever ensomt med subsidier og det er tidkrevende å få på plass. Når alle våre naboland allerede har bygget ut vindkraft i stor skala, er det virkelig en god idé at vi gjør det samme?

Etter at vi fikk de nye utenlandskablene til England og Tyskland i 2021 har vindkraftproduksjonen i våre naboland i stor grad styrt strømprisen. det samme ser vi fortsatt. Dersom vi bygger ut mer vindkraft i Norge, vil denne effekten forsterkes.

Det er heller ikke slik at strømprisene i Norge vil gå noe ned av betydning om vi bygger ut mye kraft her i Norge. Så lenge vi er tilknyttet det felleseuropeiske kraftmarkedet på børs, får vi såkalt prissmitte uansett.

Det er bare strukturelle endringer i måten strømprisene blir satt på som kan løse denne strømkrisen og få normalisert prisnivået, men det er det ikke vilje til å ta tak i i regjeringen. Isteden er det satt opp en kommisjon som skal se på dette det neste året.

«En dag da Satan fikk i sinn, at intet måtte skje, da satte han i verden inn den første komité.»

Den raskeste måten å få mer kraft inn i det norske strømmarkedet på, er å bygge ut eksisterende vannkraftverk.

Vil man ha vindkraft, burde man da også kunne sette opp slike vindturbiner i fjellet rundt vannkraftverkene. Der er det regulert for kraftproduksjon fra før av og strømkabler for overføring er allerede på plass.

Inngripen i naturen

Det er bedre å bygge ut vannkraft langt fra der folk bor, enn å sette opp en masse viddturbiner rundt der folk bor. Det er tross alt få og ingen som ønsker å se eller ha slike vindturbiner i nærområdet.

Inngrepene i naturen med vannkraft trenger ikke bli så store og det er et godt potensial i utbyggingen av eksisterende kraftverk, så hva i himmelens navn er det regjeringen driver med?

Vi får noe inngripende i naturen om vi vil eller ikke, så da må vi prioritere.

Strømprisen fredag

Fredag får vi en snittpris på 1 krone og 44 øre per KWh med nettleie og avgifter. Den høyeste prisen inntreffer utover ettermiddagen og tidelig kveld med 1 krone og 59 øre per KWh med nettleie og avgifter.

Til sammenligning, med lite vind i våre naboland, var strømprisen 2 kroner og 48 øre på sitt høyeste tidelig torsdag kveld og snittprisen var 1 krone og 88 øre.

Det betyr at vindforholdene gjør at prisen synker med 30 prosent fra en dag til en annen.

Flere nyheter: