Menu
Strømpriser med nettleie og avgifter fredag. Tall fra Nordpool medregnet typiske avgifter og nettleie. Tallene vil variere noe fra strømavtale til strømavtale.

Strømpriser styrt av vind i Europa

Rolige vindforhold ga høye strømpriser torsdag, med mer vind i våre naboland går prisene ned i morgen. Er det slik vi skal ha det?

Av Egil M Solberg | 02.02.2023 13:51:01

Kommentar: Regjeringen gjorde det klart at vi ikke skal satse på utbygging av vannkraft her i landet. Det er heller ikke aktuelt med kjernekraft. Istedet skal det bygges tusenvis av vindturbiner i kystkommunene.

I tillegg kommer havvind, men alt dette ligger mange år frem i tid – spesielt før vi får noe strømproduksjon av betydning.

Alt som har med vindkraft å gjøre krever ensomt med subsidier og det er tidkrevende å få på plass. Når alle våre naboland allerede har bygget ut vindkraft i stor skala, er det virkelig en god idé at vi gjør det samme?

Etter at vi fikk de nye utenlandskablene til England og Tyskland i 2021 har vindkraftproduksjonen i våre naboland i stor grad styrt strømprisen. det samme ser vi fortsatt. Dersom vi bygger ut mer vindkraft i Norge, vil denne effekten forsterkes.

Det er heller ikke slik at strømprisene i Norge vil gå noe ned av betydning om vi bygger ut mye kraft her i Norge. Så lenge vi er tilknyttet det felleseuropeiske kraftmarkedet på børs, får vi såkalt prissmitte uansett.

Det er bare strukturelle endringer i måten strømprisene blir satt på som kan løse denne strømkrisen og få normalisert prisnivået, men det er det ikke vilje til å ta tak i i regjeringen. Isteden er det satt opp en kommisjon som skal se på dette det neste året.

«En dag da Satan fikk i sinn, at intet måtte skje, da satte han i verden inn den første komité.»

Den raskeste måten å få mer kraft inn i det norske strømmarkedet på, er å bygge ut eksisterende vannkraftverk.

Vil man ha vindkraft, burde man da også kunne sette opp slike vindturbiner i fjellet rundt vannkraftverkene. Der er det regulert for kraftproduksjon fra før av og strømkabler for overføring er allerede på plass.

Inngripen i naturen

Det er bedre å bygge ut vannkraft langt fra der folk bor, enn å sette opp en masse viddturbiner rundt der folk bor. Det er tross alt få og ingen som ønsker å se eller ha slike vindturbiner i nærområdet.

Inngrepene i naturen med vannkraft trenger ikke bli så store og det er et godt potensial i utbyggingen av eksisterende kraftverk, så hva i himmelens navn er det regjeringen driver med?

Vi får noe inngripende i naturen om vi vil eller ikke, så da må vi prioritere.

Strømprisen fredag

Fredag får vi en snittpris på 1 krone og 44 øre per KWh med nettleie og avgifter. Den høyeste prisen inntreffer utover ettermiddagen og tidelig kveld med 1 krone og 59 øre per KWh med nettleie og avgifter.

Til sammenligning, med lite vind i våre naboland, var strømprisen 2 kroner og 48 øre på sitt høyeste tidelig torsdag kveld og snittprisen var 1 krone og 88 øre.

Det betyr at vindforholdene gjør at prisen synker med 30 prosent fra en dag til en annen.

Flere nyheter: