Menu
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Strømkrise: Ingenting blir gjort i år

Regjeringen utsetter konkrete tiltak for å dempe de ekstreme strømprisene. Et utvalg er nå klar for å se på saken. De vil ikke levere noe rapport før den 15. oktober.

Av Egil M Solberg | 21.02.2023 20:38:01

Strømkommentar: 11. februar i 2022 satte regjeringen opp sitt første utvalg for å se på utfordringer. Da rapporten med store forsinkelser ble klar den 6. februar, var konklusjonen å sette opp et nytt utvalg.

Det såkalte energiutvalget konkluderte med at vi måtte produsere mer strøm, noe alle var enige om før ekspertutvalget ble nedsatt.

Denne gang skal ekspertutvalget vurdere prisfastsettelsen på strøm. Utvalget ledes av administrerende direktør Inge Røinaas Gran i Sintef Energi og skal levere sin rapport til Olje- og energidepartementet innen 15. oktober.

Utvalget får denne sammensetningen:

Inge Røinaas Gran, Sintef Energi
Håkon Taule, THEMA Consulting
Petter Vegard Hansen, Refinitiv
Lene Hagen, Volue
Jannicke Hilland, Telenor Infrastruktur
Kristin Bjella, Hjort
Markus Hoel Lie, Universitetet i Tromsø
Svein Sundsbø, pensjonist
Nina Lillelien, NHO
Nora Hansen, LO

Utvalget skal vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen.

Men dersom man allerede har konkludert med at EØS-avtalen er problemet, hvorfor reforhandler vi ikke denne avtalen nå for å gjøre rom for de endringene som er nødvendig?

Vi har vært en del av energisamarbeidet med EU via EØS-avtalen siden slutten av 90-tallet. Det var etter åpningen av de to nye strømkablene til Tyskland og England i 2021 at problemet oppsto. Den store kapasitetsøkningen i utveksling av strøm, medførte langt større prissmitte.

Er det ikke da innlysende at vi må redusere kapasiteten i disse kablene for å normalisere strømprisene her i Norge? Og hvorfor ble ikke dette gjort umiddelbart i 2021 da denne effekten ble avdekket?

Dersom vi reduserer eksporten, går også prisene ned fordi vi får større kraftoverskudd. Da sikrer vi også forsyningen av kraft i Norge. Er ikke det en legetime grunn til redusere eksporten?

Utvalget skal også se på det pågående reformarbeidet knyttet til prisfastsettelse i det europeiske kraftmarkedet.

Men der har allerede regjeringen gått mot forslag fremlagt av andre land om endringer i prisfastsettelse. At et norsk utvalg skal løse det resten av Europa ikke har blitt enige om, er urealistisk.

Flere nyheter: