Menu
Foto: Lise Åserud / NTB

Støtte til kjøp av el-sykkel

Nå kan innbyggere i Haugesund og Karmøy søke om å få støtte til kjøp av el-sykkel.

Av Egil M Solberg | 23.11.2023 09:27:56

El-sykkel: Haugesund kommune og Karmøy kommune har mottatt midler fra Kolumbus og begge kommuner har derfor opprettet en ny støtteordning.

El-sykler er ifølge kommunene et godt alternativ til bilen, men de koster gjerne mer enn vanlige sykler. Derfor ønsker kommunene i samarbeid med Kolumbus, å støtte de som går til innkjøp av en el-sykkel.

Eneste krav for å søke er at du er over 18 år, har BankID og har adresse i Haugesund eller Karmøy.

Du kan søke på kommunenes nettsider nå. Haugesund her… og Karmøy her…

Et av målet med denne støtteordningen er å redusere antall biler på veiene og legge til rette for at flere velger sykkelen som transportmiddel året rundt.

Når elektriske sykler erstatter kjøretøy med fossilt drivstoff, bidrar det til å redusere utslipp av klimagasser. I tillegg er det bra for folkehelsa om flere velger aktiv transport, da statistikken viser at vi er for lite fysisk
aktive.

Færre biler på veien vil også gi bedre trafikksikkerhet. Hver søker kan få opptil 5000 kroner i støtte, likevel kan ikke støtten utgjøre mer enn 50 % av prisen på sykkelen.

Hvor mange får støtte?

Opp mot 150 heldige haugesundere og like mange karmøybuer kan få støtte gjennom denne ordningen. Dersom flere søker om støtte enn det er midler til, vil det bli foretatt en automatisk loddtrekning.

Alle typer el-sykler, nye og brukte, inngår i denne ordningen, men må være
kjøpt hos forhandler.

Søknadsportalen er åpen fra 24.november til 24.desember og midlene tildeles over nyttår.

Flere nyheter: