Menu
Det er tilbygget som vender ut mot Akersgata som omtales som «utdatert». Stortinget vurderer nå oppussing og ombygging. Foto: Torstein Bøe / NTB

Stortinget vurderer ombygging – kan koste over 1,9 milliarder kroner

Stortinget utreder et nytt byggeprosjekt. Foreløpig er det på et tidlig stadium, men prislappen kan bli på over 1,9 milliarder kroner.

Av NTB | 30.11.2023 14:30:33

– Alle konsepter innebærer høye kostnader, der selv nullalternativet har en samlet forventet kostnad på nærmere 1,9 milliarder kroner i nåverdi over analyseperioden, heter det i en utredning Stortinget har mottatt fra Statsbygg.

Stortinget understreker at ingenting er besluttet ennå.

Prosjektet omfatter i hovedsak to deler av bygningsmassen på Stortinget:

* Tilbygget som ligger helt inn mot den gamle stortingsbygningen i Akersgata, og som ble bygget i 1956.

* Det såkalte komitéhuset som Stortinget i dag leier av herreklubben Norske Selskab.

– Administrasjonen har igangsatt et prosjekt som nå er i tidligfase, den såkalte konseptfasen, opplyser Stortinget.

– Stortingsbygningens fløy mot Akersgata, som sto ferdig i 1956, har stort behov for vedlikehold. Den tekniske tilstanden er utdatert, og det er behov for større tiltak for å sikre gode arbeidsforhold. Samtidig skal kulturhistoriske verdier og sikkerhetsbehov ivaretas, skriver Stortinget.

I tillegg skal Stortinget vurdere leieavtalen på komitéhuset, som utløper i 2029.

– Det er et potensial for å utnytte eid bygningsmasse mer effektivt og bærekraftig. Mulighet for å innplassere lokaler for komitéarbeid og høringer i eid bygningsmasse i tilbygget er årsaken til at de to behovene nå utredes samlet.

Sist gang Stortinget gjennomførte et byggeprosjekt, endte det i en stor skandale. Kostnadene ble langt høyere enn planlagt, og Stortinget fikk kritikk for å selv være byggherre, framfor å benytte Statsbygg.

Prosjektet handlet om å pusse opp nabogården til Stortinget, der mange av kontorene ligger, og bygging av en ny og lang tunnel inn til garasjen.

I utgangspunktet var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder kroner, men prislappen endte på over 2,1 milliarder kroner.

Statsbygg er koblet inn i prosjektet.

Stortingets presidentskap tar sikte på å bestemme seg i juni 2024 for hvilken plan de går for. Deretter skal Stortinget stemme over det i plenum.

(©NTB)

Flere nyheter: