Menu
Leder Peter Frølich (H) i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget varsler sak mot regjeringen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Stortinget skal granske habilitetsrotet i regjeringen

Kontrollkomiteen på Stortinget har enstemmig vedtatt å granske regjeringsapparatets håndtering av habilitet. Bakgrunnen er tre habilitetssaker på én sommer.

Av NTB | 27.07.2023 16:03:10

Politikk: – Dette er en svært uheldig sak som rammer tilliten til politiske prosesser. Det er ingen ønsket situasjon for noe parti, men det er viktig at kontrollkomiteen gjør jobben vår grundig nå, sier lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Peter Frølich.

Komiteen møttes torsdag for å diskutere habilitetssakene rundt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

I løpet av sommeren har alle tre innrømmet brudd på habilitetsreglene.

– Denne saken er en av de mest åpenbare kontrollsakene på mange år. Det var alvorlig med én sak, og tre på rad gjør det nødvendig å sjekke etter systemfeil i regjeringen, sier Frølich.

– Har Støre sørget for en god veiledning, god kultur og god praktisering av reglene? Dette er spørsmål som er naturlig å stille i den videre saksbehandlingen, sier han.

Også Arbeiderpartiet støtter avgjørelsen om å opprette kontrollsak.

– Det er vi selvsagt også med på, for, som statsministeren har sagt, så er det ikke noe å skjule her. Det er viktig at Stortinget får klarhet i hva som har skjedd og ikke skjedd, og mulighet til å se på om det er behov for å klargjøre noe på bakgrunn av det, sier Frode Jacobsen, ett av Arbeiderpartiets medlemmer i kontrollkomiteen, til NTB.

Statsministeren selv sier regjeringen ønsker full åpenhet og lover at de vil stille opp og svare på spørsmål både om de konkrete sakene, regler og retningslinjer.

– Vi som er politikere, er helt avhengige av tillit. Folk skal kunne ha tillit til at regjeringens beslutninger er upartiske og tatt på vegne av fellesskapet. Det kan det ikke være noen tvil om, sier Støre i en uttalelse sendt til NTB.

I forkant av torsdagens møte i kontrollkomiteen har det vært et diskusjonstema om hvorvidt saken også skal omfatte tidligere regjeringer, og gå tilbake i tid.

– Grunnen til at saken blir opprettet, er de tre tilfellene vi har sett fra denne regjeringen. Men hvis partier har spørsmål som går lenger tilbake i tid som de synes er relevante, så har de anledning til å stille slike spørsmål, sier Almeland til NTB.

Rødt mener det er riktig å undersøke hvordan praktiseringen av habilitetsreglene har utviklet seg over tid, under skiftende regjeringer.

– Maktpersoners forbindelser og habilitetskonflikter er avgjørende spørsmål som krever en helhetlig og prinsipiell tilnærming, uavhengig av hvilke partier som sitter i regjering og hvem som er i opposisjon, sier stortingsrepresentant Seher Aydar.

Frølich opplyser at Høyre ikke har noe imot å se på hvordan dette ble håndtert under Erna Solberg.

– Når man gjennomgår rutinene til en regjering, så er det naturlig å se på hvordan det har utviklet seg over tid. Vi har ingen berøringsangst, sier han.

SV har slått fast at partiet ikke vil bidra til flertall for noe vedtak mot kunnskapsministeren.

– Et habilitetsbrudd er alltid alvorlig. Likevel tilsier både sakens faktiske innhold slik det framstår etter at komiteen har fått svar på våre spørsmål, og statsrådens eget initiativ til opprydding, at det ikke er grunnlag for mistillit, sier Lysbakken.

Høyre vil på sin side ikke frede Brenna.

– Brenna har svart grundig, og hun har beklaget sterkt til komiteen for feilene hun har gjort. Men Høyre kan ikke forskuttere utfallet av kontrollsaken, sier Frølich.

Frølich varsler at også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil bli trukket inn i kontrollsaken.

Venstres Grunde Almeland er valgt til saksordfører for saken. Han har nå ansvar for å lage en tidsplan for den videre behandlingen av saken i komiteen, som har sitt neste møte i august, tentativt den 10.

Et annet diskusjonstema har vært Tonje Brennas posisjon. Hun er den eneste av statsrådene i habilitetssakene som ikke har trukket seg.

Flere nyheter: