Menu
Foto: Heiko Junge / NTB

Stortinget godkjenner innkreving av 4,4 milliarder

4,4 milliarder kroner skal kreves inn med bompenger i Haugesund og på Karmøy. 11 nye bomstasjoner skal på plass.

Av Egil M Solberg | 07.03.2024 21:40:58

Trafikk: Haugalandspakken, med veiinvesteringer på 4,4 milliarder kroner i Haugesund og Karmøy, er nå på vei til Stortinget for godkjenning, skriver Haugesunds avis.

Prosjektene inkluderer ny Risøy bru og utvidelse av Karmsundgata.

Innkrevingen vil fortsette fram til 11 nye bomstasjoner er på plass.

Seniorrådgiver Bernt Østnor informerte ifølge avisa om at proposisjonen fra Samferdselsdepartementet ventes å bli lagt fram før sommeren, muligens med mål om innkreving fra høsten 2025.

Blant prioriterte prosjekter er også nye veiforbindelser som Eikjevegen på Karmøy og utbedring av Fv. 47 nord i Haugesund, skriver avisa.

Med en bred støtte fra kommuner og fylke ser det ifølge avisa ut til at Haugalandspakken nærmer seg en avgjørelse som vil forme regionens infrastruktur de kommende årene.

Flere nyheter: