Menu
Fylkesrådet i Nordland har bedt NVE om å vurdere havvindproduksjon på Helgeland Ytre. Her ser man havvindmøller i Danmark. Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB

Stort engasjement om havvind

Høringene om regjeringens havvindsatsing er nå avsluttet. Det kom inn nærmere 250 svar, nokså jevnt fordelt på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Av Egil M Solberg | 10.01.2023 12:23:11

Havvind: Regjeringen opplyser at de er fornøyd med engasjementet.

— Vi setter stor pris på den nære dialogen med alle som vil bidra til å realisere våre store ambisjoner innen havvind, det store engasjementet som vises og at så mange har tatt seg tid til å skrive tilbakemeldinger i en hektisk tid.

Dette sier olje- og energiminister Terje Aasland og fortsetter.

— Nå skal vi jobbe både raskt og grundig med å gå gjennom innspillene som har kommet, og lage et opplegg for utlysning som kan gi både mer fornybar kraft og en storstilt industrisatsing i Norge. Vi er godt i rute for å lyse ut områdene innen første kvartal i år, sier Aasland

Regjeringen tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023.

— Regjeringen ønsker tett dialog med havvindnæringen og andre brukere av havet når vi nå skal utvikle vindkraft til havs i Norge, og har derfor hatt en åpen høring. Det var en høring for hvert av områdene, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, og i denne høringen ba regjeringen blant annet om innspill til prekvalifisering, auksjonsmodell og støtteordning, heter det i en melding fra Regjeringen.

Flere nyheter: