Menu
Den verdenskjente klimaaktivisten Greta Thunberg har deltatt i demonstrasjonene de siste dagene, og onsdag ble hun båret vekk av politiet to ganger. – Det er lovlig å demonstrere i Norge, samtidig har de som har ansvaret for sikkerheten, et ansvar for å sørge for at den er ivaretatt, sier Støre om bildet. Foto: Javad Parsa / NTB

Støre sier ikke unnskyld til samene, men sier situasjonen på Fosen er beklagelig

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier ikke unnskyld til samene, men sier det er beklagelig at deres rettigheter som urfolk har blitt krenket.

Av NTB | 01.03.2023 15:55:28

Natur og miljø: Demonstrasjonene for å få fjernet vindturbinene på Fosen fortsatte onsdag. Statsminister Jonas Gahr Støre erkjenner at rettighetene til urfolk har blitt krenket.

Onsdag krevde sametingspresident Silje Marie Mutoka en unnskyldning fra statsministeren da hun holdt en appell i Oslo.

På spørsmål fra NTB om hvorfor er det så vanskelig for regjeringen å si unnskyld for brudd på menneskerettighetsbruddene, svarer Støre slik:

– La meg si at det er beklagelig at vi er kommet dit at vi har et urfolk som opplever at deres rettigheter er krenket. Det har Høyesterett slått fast, og det tar vi på største alvor, sier Støre til NTB.

Demonstrantene har tydelig gitt uttrykk for at de kun vil prate med statsministeren og ikke olje- og energiministeren om den pågående situasjonen.

– Både jeg, Terje Aasland og resten av regjeringen er opptatt av dialog på en ryddig måte. Høyesterett fastslår at konsesjonen slik den er gitt, fører til en krenkelse av urfolks rettigheter. Det er alvorlig, og det er beklagelig at det er sånn, erkjenner statsministeren.

– Jeg har forståelse og respekt for at man demonstrerer mot det man er uenig om, så mener jeg det må skje innenfor de rammene som lov og orden setter. Det har politiet og de som har ansvar for sikkerheten, ansvaret for å påse at blir gjort.

– Det er lovlig å demonstrere i Norge, samtidig har de som har ansvaret for sikkerheten, et ansvar for å sørge for at den er ivaretatt, svarer han.

Høyesterett-dommen understreker at uten avbøtende tiltak vil vindturbinene på Fosen være et brudd på rettighetene urfolk har. De avbøtende tiltakene mener Støre at regjeringen har fullt fokus på.

– Demonstrasjonene er et uttrykk for en situasjon vi ønsker å komme ut av. For det er helt åpenbart at det kreves avbøtende tiltak på Fosen for å være i tråd med det som er våre forpliktelser overfor urfolk. Det arbeider vi med, og utålmodigheten er stor, det er jeg klar over, og det er den også hos oss.

Støre understreker at han har forståelse for de pågående demonstrasjonene og påpeker at sikkerheten er et viktig aspekt under demonstrasjonen.

På spørsmål om hva Støre tror inntrykket internasjonalt blir etter bildene av Greta Thunberg som blir båret bort i Norge, så svarer han at «sånn er demokratiet».

(©NTB)

Flere nyheter: