Menu
Et flertall av de spurte ønsker ikke vindturbiner i egen kommune. Her ser vi vindturbiner i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune i Sunnhordland. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Store regionale forskjeller i synet på vindturbiner i egen bakgård

En undersøkelse fra Nationen viser store regionale forskjeller i holdninger til vindturbiner i egen kommune. Nordlendingene er mest kritiske, mens folk i Trøndelag er mest positive.

Av NTB | 11.07.2024 02:03:09

Politikk: I undersøkelsen spurte InFact tusen mennesker om deres holdning til vindturbiner i egen kommune. Bosted påvirker holdningene betydelig, skriver Nationen.

I Nord-Norge er 57 prosent mot vindkraftutbygging, mens bare 25 prosent er for. I Midt-Norge er 30 prosent mot, og 43 prosent positive.

Blant menn er 38,9 prosent for vindkraft i sin kommune, mens 42,5 prosent er mot. For kvinner er tallene henholdsvis 27,6 prosent for og 43,1 prosent mot. En betydelig andel av begge kjønn er usikre.

Motstanden er høy i alle aldersgrupper, mellom 41 og 43 prosent, men de eldste er noe mer skeptiske enn de yngste.

Men selv om mange er imot vindturbiner i egen kommune, vil et flertall ha mer fornybar energi i Norge: 77 prosent mener Norge trenger mer fornybar energi, men bare 33 prosent ønsker vindturbiner i egen kommune.

Statsviter Tor Håkon Jackson Inderberg mener motstanden i Nord-Norge kan knyttes til elektrifiseringen av Melkøya. Ellers i landet peker han på tidligere uryddige prosesser og manglende lokale fordeler som årsaker til motstanden.

– Vi har erfaring med svakt håndterte konsesjonsprosesser og få verdier til lokale kommuner. Dette har endret seg, men har ført til en kraftig motstand i Norge, som undersøkelsene viser, og det er forståelig, sier Inderberg.

(©NTB)

Flere nyheter: