Menu
Statsminister Jonas Gahr Støre på et møte med pressen i forbindelse med at utenriksminister Anniken Huitfeldt brøt habilitetsreglene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Støre på spørsmål om habilitetssakene: Vurderer nye rutiner

Statsminister Jonas Gahr Støre har svart på kontrollkomiteens 17 spørsmål knyttet til regjeringens håndtering av habilitetssaker. Han vurderer nye rutiner.

Av NTB | 01.09.2023 16:55:08

Politikk: – Selv om avståelse fra å delta i regjeringskonferanser eller statsråd ikke krever den samme formaliserte prosessen som oppnevnelse av settestatsråd, vil jeg i høst vurdere behovet for rutiner som gir bedre notoritet også i denne type situasjoner, skriver Støre ifølge NRK.

I sitt tolv sider lange brev ber Støre statsråder i alle departementer om å sende supplerende svar på en rekke av spørsmålene.

– Det vil aldri være mulig å ha en uttømmende oversikt over mulige habilitetstilfeller, verken for politikere eller ansatte i forvaltningen.

Tidligere i august rettet kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) for å kunne gjøre en gjennomgang av rutiner og praksis i regjeringen og departementene når det gjelder habilitetsvurderinger.

Spørsmålene fra komiteen kom etter at fire av regjeringens statsråder den siste tiden har vært innblandet i habilitetssaker. Målet er å finne ut om rutinene rundt habilitet er for dårlige.

Også Tonje Brenna (Ap), Ola Borten Moe (Sp) og Anette Trettebergstuen (Ap) har beklaget brudd på habilitetsreglene i sommer. Det er kun Brenna og Huitfeldt som fremdeles sitter som regjeringsmedlemmer.

– Virkeligheten er omskiftelig, og inhabilitetsforhold kan endre seg raskt. Nye bindinger og interesser kan oppstå, og gamle lojaliteter kan svekkes, understreker han.

Onsdag ble det kjent at utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) ektemann har kjøpt aksjer i blant annet Kongsberg Gruppen og lakseselskaper mens hun har sittet som statsråd.

(©NTB)

Flere nyheter: