Menu
Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) deltok i et statsråd hvor utdeling av oljeutvinningstillatelser på den norske kontinentalsokkelen ble behandlet. Foto: Hanna Johre / NTB

Støre opplyser om ny Borten Moe-glipp ved utdeling av oljeutvinningstillatelser i 2022

Tidligere statsråd Ola Borten Moe, som er av grunnleggerne av oljeselskapet Okea, deltok i statsråd ved utdeling av oljeutvinningstillatelser, opplyser statsministeren.

Av NTB | 01.09.2023 23:14:39

Økonomi og næringsliv: Det var i statsråd 4. mars 2022 at han deltok i behandlingen av utdeling av oljeutvinningstillatelser på den norske kontinentalsokkelen i den såkalte TFO-runden i 2021.

Det går fram av et brev fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Borten Moe hadde ikke deltatt i forberedende statsråd og ble derfor først oppmerksom på saken da den ble fremlagt på Slottet. Han varslet statsrådssekretæren umiddelbart etter statsrådsmøtet var avsluttet, heter det i brevet.

Vurderingen i etterkant var at hans inhabilitet ikke kunne ha påvirket sakens utfall. Saken ble også behandlet på nytt i det påfølgende statsrådet 11. mars 2022.

– For øvrig har ikke Statsministerens kontor vært involvert i konkrete saker hvor det i ettertid er avdekket inhabilitet, heter det i brevet.

Ola Borten Moe innrømmet i juli å ha eid aksjer i Kongsberg Gruppen samtidig som han deltok i regjeringsmøter hvor en større industrikontrakt ble inngått mellom regjeringen og Nammo, et selskap deleid av nettopp Kongsberg Gruppen. Han gikk deretter av som statsråd.

Det er i forbindelse med Støres svar til komiteen at de nye opplysningene om Borten Moe framkommer.

I forbindelse med dette har også en rekke departementer kommet med avklaringer på sine rutiner når det gjelder habilitetsregelverket.

Kontrollkomiteen har som mål å holde en åpen høring i november, med sikte på å ferdigbehandle saken før jul.

Borten Moe er en av grunnleggerne av oljeselskapet Okea i Trondheim og har aksjer i selskapet. Okea var blant dem som fikk tilbud om utvinningstillatelser i TFO-runden.

Tidligere i august rettet kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget spørsmål til statsministeren for å kunne gjøre en gjennomgang av rutiner og praksis i regjeringen og departementene når det gjelder habilitetsvurderinger.

Spørsmålene fra komiteen kom etter at fire av regjeringens statsråder den siste tiden har vært innblandet i habilitetssaker. Målet er å finne ut om rutinene rundt habilitet er for dårlige.

(©NTB)

Flere nyheter: