Menu
Jan Tore Sanner, Høyres skolepolitiske talsperson, er kritisk til at Arbeiderpartiet har gått inn for å fjerne dagens fraværsregler i skolen, uten å erstatte det med noe annet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Gamle fraværsregler også neste skoleår

Dagens regler om fravær i videregående skole blir stående også neste år, selv om Arbeiderpartiet har vedtatt å fjerne dem.

Av NTB | 10.05.2023 14:34:06

Utdanning: – Vi skal ikke gjøre dette i en håndvending. Vi har bedt Utdanningsdirektoratet se på mulige løsninger og de vil komme med anbefalinger utover høsten. Så neste skoleår vil den gjeldende fraværsgrensa fortsatt virke, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han måtte stille i spørretimen på Stortinget onsdag.

Det var Høyres skolepolitiske talsmann Jan Tore Sanner som ba Støre svare på hvorfor regjeringen vil fjerne en ordning som har ført til at fraværet i videregående skole har falt med 27 prosent.

Sanner refererte til at nesten 5.300 flere elever fullfører videregående skole hvert år, enn før Solberg-regjeringen overtok i 2013.

– Fraværsgrensen har vært en ubetinget suksess, sa han.

– Den nye opplæringsloven gir elevene rett til å fortsette på videregående til man har fullført. Da må vi også tilpasse fraværsreglementet til den nye retten, sa Støre.

Etter at de nye fraværsreglene i skolen ble innført i 2016, må elever ha legeerklæring på fravær over 10 prosent i hvert enkelt fag dersom de skal beholde karakteren.

– Da fraværsgrensen kom økte legebesøkene med 30 prosent. Det mener jeg er unødig, sa Støre og refererte til at Norge står i en fastlegekrise og at nærmere 215.000 mennesker står uten fastlege.

Han kritiserte imidlertid Arbeiderpartiet for å ha fjernet dagens ordning uten å ha noen plan for hva som skal komme i stedet.

– Vi ber Utdanningsdirektoratet om å komme opp med et tilpasset opplegg, et regelverk for nærvær og fravær som ivaretar at elevene skal være på skolen. De skal lære og de skal gjennomføre best mulig på normert tid, men det skal ikke være så rigid og lite fleksibelt at det får disse utilsiktede hensiktene, sa Støre.

Støre parerte med å si at Arbeiderpartiet i sin tid hadde stemt for fraværsgrensen, men at man etter å ha prøvd ut ordningen har funnet ut at det er svakheter med dagens regler.

Sanner anerkjente Støres argumentasjon om uvanlig belastning for fastlegene, og sa partiet kunne være med på en løsning om det.

(©NTB)

Flere nyheter: