Menu
Partileder Jonas Gahr Støre snakket om kriser flere ganger i sin landsmøtetale – men aldri når han snakket om situasjonen i partiet. Han lovet å gjenvinne tilliten fra velgerne som har forlatt partiet. Foto: Heiko Junge / NTB

Støre frir til velgerne: – Arbeiderpartiet er ikke en vårflørt

Ap må vinne tillit tilbake fra velgere som har forlatt oss, sa leder Jonas Gahr Støre da han åpnet landsmøtet torsdag. Han tok ikke ordet krise i sin munn i omtalen av partiet.

Av NTB | 04.05.2023 14:04:17

Politikk: Riktignok brukte Ap-lederen ordet krise fem ganger i landsmøtetalen – men ikke i de sekvensene som handlet om den interne situasjonen i Arbeiderpartiet.

Da landsmøtedørene åpnet torsdag formiddag, var bakteppet et parti preget av velgerflukt, personstrid og stedvis splittelse, og ikke minst utfordringen med hvordan vanlige folk skal hjelpes igjennom en situasjon med galopperende prisvekst og skyhøye strømpriser.

Etter en turbulent opptakt til landsmøtet, virket Støre rørt av mottakelsen han fikk da han entret podiet i landsmøtesalen. Overfor NTB medgir statsministeren at han er lettrørt, men benekter at det er den siste tidens personstridigheter rundt valget av partiledelse som preget følelsesreaksjonen.

– Nei, det der er en mye større sak i spaltene enn det er internt. I Arbeiderpartiet er det alltid diskusjon om folk. Vi har hundrevis av posisjoner som blir besatt, noen av dem med konkurranse, og de er veldig tilgjengelig for oppmerksomhet fra mediene, sa partilederen til NTB etter å ha blitt klappet av podiet med en to minutter lang hyllest.

Gjennom tre dager skal han og partifellene meisle ut ny politikk i møte med priskriser, krigsøkonomi og et kommende lokalvalg, der Ap tilsynelatende ligger dårlig an, ifølge meningsmålinger.

– Vi er samlet her for å vinne tillit tilbake fra velgere som har forlatt oss. Det skal vi klare. Vi skal gjøre det ved å prioritere det viktigste først: Vi skal trygge nordmenn og ta vare på sikkerheten i landet vårt. Vi skal gjøre hverdagen bedre for folk, sa partilederen.

– Vår viktigste oppgave nå er å gi folk trygghet i urolige tider.

– Den bekymringen deler jeg. Derfor vil jeg si: Usosiale kutt, det er ikke arbeidslinja. Det å holde trygder og stønader så lave som mulig, er heller ikke arbeidslinja. Den handler ikke om å straffe folk som ikke kan stå i jobb, sa han.

Samtidig trakk han linjer tilbake til Einar Gerhardsen og senere da Gro Harlem Brundtland styrte landet. Han siterte fra velferdsmeldingen i 1995 og argumenterte tydelig for at velferdsordninger må utformes slik at de støtter opp under målet om arbeid til alle.

– Så for å si det på en litt annen måte enn Gro: Ikke kødd med arbeidslinja, konkluderte Støre og fikk applaus for det noe uvante ordvalget.

– Og du skal ta imot med god samvittighet, for dere, velferdsstaten er ikke til pynt – den er til bruk!

Statsminister Støre poengterte at bare i 2022 kom 100.000 flere seg ut i jobb – «et fantastisk høyt tall» – de aller fleste i små og mellomstore bedrifter. Nå må innsatsen settes inn for å få de rundt 100.000 personene mellom 16 og 30 år som står utenfor arbeid-, utdanning og opplæring, understreket han.

– Ungdomsgarantien sikrer dem mellom 16 og 30 år oppfølging helt til de kommer i jobb, utdanning eller opplæring. På kort tid ansetter vi nå 360 ungdomsveiledere hos Nav som skal matche ungdom som trenger jobb, med bedrifter som trenger arbeidsfolk, sa han.

Han poengterte dessuten at trygdesystemet er endret, slik at flere av disse ordningene reguleres i tråd med lønnsveksten i samfunnet for øvrig. Det betyr at trygdeytelsene i år øker mer enn lønnsveksten, ifølge Støre.

Pensjonene reguleres nå etter den gjennomsnittlige utviklingen i lønns- og prisveksten, slik landsmøtet i 2017 vedtok.

– Det vil gi et godt trygdeoppgjør senere i vår. Alderspensjonistene kommer til å bli inntektsvinnere. Og det mener jeg vi kan si, det er vel fortjent, sa Støre.

– Etter at vi hadde gitt hverandre en klem på bakrommet, ble jeg minnet om et av livets uutholdelige paradokser. Mens jeg skulle sette meg på flyet hjem, og blant annet jobbe med denne talen, gikk Zelenskyj ut av rommet for å orientere pressen om at 21 mennesker var drept i et angrep. Det er en brutal tid, sa Støre.

Landsmøtet avsluttes tidlig lørdag ettermiddag.

– Hvis vi plasserer partiene fra forelskelse på den ene siden til godt etablert på den andre siden, så er ikke Arbeiderpartiet en vårflørt. Vi er ikke partiet for de korte forelskelsene. Vi er et parti som mer ligner på et slitesterkt ekteskap, sa Støre i sin åpningstale.

Han ble tatt imot med langvarig applaus og jublende tilrop fra salen – som seg hør og bør når hele partiorganisasjonen samles. Landsmøtet er arenaen for å demonstrere samling internt og oppslutning om partilederen. Av responsen å regne, hadde partilederen og statsministeren solid støtte blant delegatene.

Støre tok arbeidslinja – «altså at vi får flere i jobb» – varmt i forsvar. Arbeidslinja og trygdeytelser blir store temaer på landsmøtet. Mange har engasjert seg for dem som ikke kan stå i arbeid, og som blir hardest rammet av dyrtiden landet er inne i.

Det betyr ikke at folk som er syke, skal presses til arbeid fordi ytelsene fra det offentlige ikke strekker til. Folk som ikke kan jobbe, enten varig eller midlertidig, på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelser, skal få ytelser, understreket Støre.

– Etter mange år med usosiale kutt, er det åpenbart for meg at velferden må styrkes, og det er vi i gang med. Derfor har vi fjernet karensåret for arbeidsavklaringspenger, gjeninnført ferietillegget på dagpenger, økt barnetrygden til enslige, bostøtten og sosialhjelpssatsene, og vi har gitt mer til minstepensjonister og uføre på minstesats, sa Støre.

Han avsluttet sin rundt 40 minutter lange tale med å minne om krigen i Ukraina, hvor ødeleggelsene er sjokkerende og lidelsene vanskelig å ta inn over seg. Støre kom til Oslo kongressenter praktisk talt rett fra et møte med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i Finland, der han gjentok og understreket sin støtte til Ukraina og ukrainerne.

(©NTB)

Flere nyheter: