Menu

Storbritannias høyesterett: Ulovlig å sende asylsøkere til Rwanda

Storbritannias høyesterett slår fast at regjeringens plan om å sende asylsøkere til Rwanda mens de venter på å få søknadene sine behandlet, er ulovlig.

Av NTB | 15.11.2023 11:20:25

Politikk: Høyesterett skulle vurdere hvorvidt Rwanda var et trygt tredjeland som asylsøkere kunne sendes til, men konklusjonen ble nei, og regjeringens plan er derfor ansett å være ulovlig.

Avgjørelsen ble enstemmig truffet av rettens fem dommere.

Regjeringen har framholdt at det er et «alvorlig og presserende behov» for å innføre planen, og at avtalen med Rwanda ville sørge for at asylsøkerne ble behandlet bra.

Avtalen er blitt kraftig kritisert av menneskerettsgrupper, FN og den britiske opposisjonen. Blant annet peker de på menneskerettssituasjonen i Rwanda.

Flere nyheter: