Menu
Storbritannias høyesterett har bestemt at å sende asylsøkere til Rwanda er ulovlig. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

Storbritannia kan ikke lovlig sende asylsøkere til Rwanda

Storbritannias høyesterett slår fast at regjeringens plan om å sende asylsøkere til Rwanda mens de venter på å få søknadene sine behandlet, er ulovlig.

Av NTB | 15.11.2023 11:49:42

Politikk: Høyesterett skulle vurdere hvorvidt Rwanda var et trygt tredjeland som asylsøkere kunne sendes til, men konklusjonen ble nei, og regjeringens plan er derfor ansett å være ulovlig.

– Det er betydelige grunner til å tro at det er en reell risiko for at asylsøknader ikke får riktig utfall, og at asylsøkere følgelig vil stå i fare for å bli returnert direkte eller indirekte til hjemlandet, heter det i kjennelsen.

Avgjørelsen ble enstemmig truffet av rettens fem dommere.

En talsperson for Rwandas regjering sier at kjennelsen er problematisk.

– Dette er til syvende og sist en avgjørelse som skal tas av det britiske rettssystemet. Men vi synes det er problematisk at kjennelsen anser Rwanda for ikke å være et trygt tredjeland, sier talsperson Yolande Makolo til AFP.

Rwanda-planen ble først introdusert av Boris Johnsons regjering i fjor, men ble stanset av Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Også en ankedomstol i London slo i april fast at ordningen er ulovlig, og at Rwanda er et utrygt land, men Storbritannias innenriksminister anket kjennelsen til landets høyesterett.

Regjeringen har framholdt at det er et «alvorlig og presserende behov» for å innføre planen, og at avtalen med Rwanda ville sørge for at asylsøkerne ble behandlet bra.

Den britiske regjeringen med Sunak i front har lagt mye prestisje i å begrense migrantstrømmen. Å «stoppe båtene» er ett av fem kjerneløfter Sunak har kommet med for å forsøke å redde oppslutningen til det konservative partiet.

Rwanda-planen er blitt kraftig kritisert av menneskerettsgrupper, FN og den britiske opposisjonen. Blant annet har de pekt på menneskerettssituasjonen i Rwanda.

– Vi har sett dommen og vil nå vurdere neste skritt. Dette var ikke det resultatet vi ønsket, men vi har brukt de siste månedene på å planlegge for alle scenarioer, sier statsminister Rishi Sunak i en uttalelse.

Bakteppet for lovforslaget er økningen i migranter som tar seg over Den engelske kanal i små båter hvert år. Over 45.700 migranter og flyktninger ankom Storbritannia i små båter via den farlige ferden over kanalen i fjor, noe som var en økning på 60 prosent fra året før.

Flere nyheter: