Menu
Skogrannfare: Illustrasjon fra Varsom.no

Stor skog- og lungbrannfare på kysten

Skogbrannfare ventes, gult nivå. Det varsel Meteorologisk Institutt for store deler av kysten på Vestlandet.

Av Egil M Solberg | 04.05.2023 11:33:05

Varsel: Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild og følg lokale myndigheters instruksjoner.

Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Det vil være lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

Flere nyheter: