Menu
STRØM: Prosjektet går igjennom Vestland fylke og inn i Rogaland. Kommunene Sogndal, Vik, Vaksdal, Voss, Modalen, Alver, Askøy, Øygarden, Bergen, Osterøy, Samnanger, Kvam, Ullensvang, Kvinnherad, Etne og Sauda, er alle individuelt berørte av delprosjektene. Røde linjer indikerer 420 kV anlegg og blå linjer de gamle 300 kV anleggene, tykk rød strek indikerer prosjektet Sogndal-Sauda som skal oppgraderes fra 300kV til 420 kV. Illustrasjon fra Statkraft

Stor oppgradering av strømnettet

Strømnettet gjennom Haugalandet fra Sauda skal forsterkes. Statnett har nå sendt planer for alle de syv delprosjektene til NVE.

Av Egil M Solberg | 19.06.2024 17:42:19

Strømkrise: Målet er å øke kapasiteten.

Oppgraderingen består av nye kraftledninger og transformatorstasjoner. De gamle ledningene rives etter bygging.

Statnett har hatt god dialog med kommunene og understreker muligheten for å delta i høringen som kommer.

Prosjektene skal ferdigstilles innen 2033 og vil bidra til både økt forsyningssikkerhet og lavere strømpriser i Sør-Norge.

Flere nyheter: