Menu
533 nordmenn har søkt om erstatning etter tannbehandling i første halvår. Det er en økning på 22 prosent fra samme periode i fjor, ifølge nye tall. Foto: Frank May / NTB

Stor økning i søknader om erstatning etter tannlegebesøk

Over 500 nordmenn har søkt om erstatning etter tannbehandling i første halvår. Det er en økning på 22 prosent fra samme periode i fjor, ifølge nye tall.

Av NTB | 27.06.2024 06:03:11

Medisin og helse: Tall fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at de har mottatt 533 søknader om erstatning etter tannbehandling i årets seks første måneder.

– Erstatningssøknader etter tannlegebesøk er helt klart området som har økt mest når vi nå går gjennom tallene for 2024, så langt, sier Kristin Cordt-Hansen, direktør i NPE.

Allerede i fjor så NPE en stor økning i antall erstatningssøknader etter tannbehandling – og trenden ser ut til å fortsette inn i 2024.

– Jeg skal være forsiktig med å spå fremtiden, men i dette tempoet ligger vi an til godt over 1000 søknader på tannhelse alene, sier Cordt-Hansen.

De siste fem årene har antall meldte tannsaker ligget stabilt på rundt 630 søknader i året – hvis vi ser bort ifra fjoråret som var et rekordår med 979.

President Heming Olsen-Bergem i Tannlegeforeningen sier de tar tallene på alvor.

– Vi ønsker selvfølgelig at det skal være så få saker som mulig, men samtidig er det viktig at ordningen brukes når det oppstår feil under tannbehandling, sier Olsen-Bergem.

Også han tror at en av grunnene til økningen er at ordningen blir mer og mer kjent.

– Privat tannhelsetjeneste har ansvar for rundt 3,7 millioner pasienter, og vi regner med at cirka 3 millioner behandles i løpet av et år, mange av dem flere ganger i løpet av året, sier Olsen-Bergem.

Han understreker at 500 mottatte tannsaker så langt i år, derfor er et lite tall med tanke på hvor mange som får behandling.

Flest henvendelser gjelder ortopedi, eller beinskader og behandling som gjelder bevegelsesapparatet. Her har det kommet inn 856 søknader i første halvår, en økning på 4 prosent fra samme periode i fjor.

Det har vært færre søknader når det gjelder de andre vanligste pasientskadene. 319 saker handlet om svulster og kreft, ned 24 prosent fra første halvår i fjor. 279 søknader gjaldt psykisk helse, en nedgang på 20 prosent.

Den største nedgangen gjelder vaksinesaker. I første halvår fikk NPE 292 søknader, noe som er en nedgang på 44 prosent.

Cordt-Hansen tror en viktig årsak til at tallene stiger er at flere tannleger og pasienter er kjent med ordningen.

Han sier det utføres svært mange tannbehandlinger i privat tannhelsetjeneste i løpet av et år.

Til sammen har det kommet inn 3819 søknader om pasientskadeerstatning hittil i år. 26 prosent har fått medhold, og det er utbetalt 662 millioner kroner i erstatning.

(©NTB)

Flere nyheter: