Menu
Illustrasjon fra YR

Stor brannfare i skog og mark

Det er sendt ut varsel om stor fare for brann i skog og mark de neste dagene.

Av Egil M Solberg | 05.05.2023 22:06:05

Brannfare: Det ventes en fin helg i Sør-Norge, men vær forsiktig med åpen ild.

Det er stor lokal fare for gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

– Det begynner å tørke opp i terrenget, og vi har sendt ut gult farevarsel om gress- og lyngbrannfare for flere områder, opplyser YR.

Anbefalinger

* Vær forsiktig med åpen ild.
* Følg lokale myndigheters instruksjoner.
* Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Flere nyheter: