Menu
Den gjennomsnittlige omsetningstiden for boliger var 41 dager i juni. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Sterk utvikling for boligprisene i juni

Boligprisene i Norge falt med 0,2 prosent i juni. Justert for sesong var det likevel en økning og boligprisene fortsetter den sterke utviklingen så langt i år.

Av NTB | 03.07.2024 12:33:32

Økonomi og næringsliv: Justert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,4 prosent, viser tall fra Eiendom Norge.

– Boligprisene sank med 0,2 prosent i juni, noe som ga en sterk oppgang på 0,4 prosent sesongjustert. Det er fortsatt en sterk utvikling i boligmarkedet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 8 prosent.

– Boligprisutviklingen hittil i 2024 har vært sterk, og vi venter at den sterke utviklingen vedvarer etter et lite hvileskjær i juli som normalt, sier Lauridsen.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var ved utgangen av juni på 4.814.968 kroner. Den gjennomsnittlige omsetningstiden var i løpet av måneden på 41 dager, det er ned fra 44 dager i mai.

– Det er både solgt og lagt ut mange boliger i Norge i juni. Det er kun pandemi-året 2021 som slår salgsvolumet i bruktboligmarkedet så langt i år. Det vitner om et sterkt marked, sier Lauridsen.

Trykket etter boliger er sterkest i de store byene.

– Vi har på mange måter et todelt boligmarked, med jevnt høy aktivitet i storbyene, mens markedet eksempelvis er roligere i Østfold- og Vestfold-byene og i randsonene til Oslo. Her er det flere som opplever at det må flere visningsrunder til for å få solgt og på enkelte boliger kommer det ikke bud, sier regionsjef for Oslo i DNB Eiendom Nils Robert Elven.

Elven i DNB Eiendom sier vi har et sterkt boligmarked som står seg godt mot et høyt rentenivå og sterk prisvekst.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank mener også at boligmarkedet står seg godt i forhold til dagens rentenivåer.

– I en tid der inflasjon og renter er høye, er det gledelig å se at boligmarkedet holder seg bra. Det omsettes godt med boliger med bra omsetningstid, det tyder på at markedet fungerer godt og at det er nokså greit å få solgt bolig nå, sier Knudsen.

– Vi forventer at aktiviteten falle som normalt i juli, før den tar seg opp igjen i august. Deretter forventer vi noe svakere etterspørsel og en mer moderat prisutvikling utover høsten, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

I juni ble det solgt 11.329 boliger i Norge, noe som er 0,8 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023. Så langt i år er det lagt ut 58.537 boliger for salg i Norge, noe som er 2,7 prosent flere enn i samme periode i 2023.

I juni holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 4,5 prosent, samtidig signaliserte sentralbanken at det ikke blir noen rentekutt i år.

Juli er kjent som en lavaktiv måned i boligmarkedet og Norges Eiendomsmeglerforbund forventer at salgstallene vil gå ned.

Flere nyheter: