Menu
FOTO: Magne Kydland, Helse Fonna

Stenger gang og sykkelsti ved sykehuset

Rivingen av østblokka på Haugesund sjukehus er godt i gang. Neste uke blir gang- og sykkelstien stengt.

Av Egil M Solberg | 13.04.2023 11:37:32

Sykehusbygg: Sykkel- og gangveg mellom busstopp og Stavangergaten blir stengt fra og med neste uke, i forbindelse med byggjetrinn 2 på Haugesund sykehus.

–​ Bussholdeplassen blir fremdeles åpen, men gående og syklende må bruke sykkel- og gangsti på vestsiden av sykehuset, eller bruke undergangene og sykkel- og gangsti på østsiden av Karmsundgata, opplyser prosjektdirektør Laila Nemeth i byggorganisasjonen i Helse Fonna.

Den korte biten av gang- og sykkelstien vil trolig være stengt helt frem til 2028.

Veidekke startet like over påske med rivingen av den gamle østblokka, der nybygget skal komme.

Flere nyheter: