Menu
Slik kan det skulle se ut på Dommersnes om noen år. Illustrasjon: Multiconsult

Statsforvalteren sier nei til havvind på Dommersnes

Statsforvalteren i Rogaland har sagt nei til byggesøknaden for den planlagte Fase 1 i utviklingen for havvind på Dommersnes i Vikebygd.

Av Egil M Solberg | 26.09.2023 17:04:36

Næringsliv: Byggesøknaden ble sendt inn av Dommersnes AS/Windafjord Port. Dette selskapet eies 50 prosent av både Westcon og Vindafjord kommune og har som mål å utvikle industriområdet for å støtte serieproduksjon innen havvindindustrien, melder Grannar.

Søknaden omhandler Fase 1, som inkluderer planlegging av å nivellere 54 dekar av det eksisterende industriområdet til samme høyde som kaia.

Statsforvalteren ønsker at kommunen skal vurdere tiltaket som en del av den kommende reguleringsplanprosessen knyttet til fase 2 og 3.

Statsforvalteren mener ifølge avisa at det er uheldig å gi dispensasjon i denne saken med tanke på helhetlig planlegging og betydningen og interessen den har samfunnsmessig.

De mer omfattende fase 2 og 3 vil gjennomgå en prosess med vedtak om en ny reguleringsplan.

Selskapsavtalen mellom kommunen og Westcon inneholder også muligheten for inngåelse av kjøpsavtaler for naboeiendommer og tilføring av nye samarbeidspartnere og investorer i selskapet i denne fasen, skriver avisa.

Flere nyheter: