Menu
Bredtveit kvinnefengsel. Foto: Heiko Junge / NTB

Statsforvalteren har bedt OUS gjennomgå selvmord i Bredtveit fengsel

Statsforvalteren i Oslo og Viken åpner tilsyn mot Oslo universitetssykehus etter selvmordet i Bredtveit kvinnefengsel 11. mars.

Av NTB | 31.03.2023 15:14:11

Kriminalitet og rettsvesen: Tilsynet åpnes etter et varsel fra Helsetilsynet.

– Vi har gjennomgått opplysningene i varselet. På bakgrunn av disse har vi funnet grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging med Oslo universitetssykehus HF (OUS), opplyser Statsforvalteren i en pressemelding.

Formålet med slike tilsyn er å bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i tjenesten og befolkningens tillit til tjenestene, heter det hos Statsforvalteren.

– I denne saken har vi vurdert at dette best kan ivaretas ved at tjenesten behandler saken som ledd i sitt kvalitetsforbedringsarbeid. Vi har derfor bedt OUS om å gjennomgå og evaluere hendelsen. Vi har bedt om en tilbakemelding på hva gjennomgangen har vist, og hvilke eventuelle tiltak som er blitt iverksatt.

Frist for tilbakemelding er 15. mai. Da vil statsforvalteren avgjøre om det er aktuelt å følge opp saken videre.

Det har den siste tiden vært økende bekymring for situasjonen i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. 11. mars tok en kvinne livet av seg i fengselet, og saken ble bredt omtalt, første gang av VG. Statsforvalteren bekrefter overfor NTB at tilsynet gjelder nettopp denne saken.

I februar ble det kjent at innsatte ble akuttflyttet til en avdeling ved Ullersmo fengsel.

Sivilombudet besøkte tidligere i mars kvinnefengselet og har lovet en rapport fra besøket.

(©NTB)

Flere nyheter: