Menu
Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen presenterer Statkrafts resultater for 1. kvartal 2023. Foto: Hanna Johre / NTB

Statkraft tjente 10,9 milliarder – nest beste kvartal i historien

Statkraft tjente godt på høye strømpriser også i første kvartal. Det ble det nest beste kvartalet deres noensinne.

Av NTB | 23.05.2023 08:48:59

Politikk: Netto driftsinntekter steg til 24,5 milliarder kroner fra 22,1 milliarder i første kvartal året før. Etter skatt ble det et resultat på 10,9 milliarder.

– Høye kraftpriser, om enn på et lavere nivå enn i fjor, ga sammen med solid drift svært sterke resultater innenfor kraftproduksjon. Verdiskapingen i Markets fortsetter å være svært sterk, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

De europeiske strømprisene falt i første kvartal, men var fortsatt høyere enn i 2021. Statkraft venter at de vil fortsette å ligge på et høyere nivå, skriver de i kvartalsrapporten.

Det gjorde også strømstøtten som Statkraft måtte bidra til i Norge, mens de faste driftskostnadene var stabile. Det såkalte høyprisbidraget – en avgift på 23 prosent for all kraft som kostet mer enn 70 øre per kilowattime – bidrar til å omfordele mer av de ekstraordinære inntektene fra kraftproduksjonen.

– Partnerskapet med CIP viser vårt verdiskapingspotensial innen havvind og vår ambisjon om å få en industriell rolle i Irland og Nordsjøen, sier Rynning-Tønnesen.

Statkraft signerte også sin første langsiktige kraftavtale (PPA) i USA og inngikk nye kraftavtaler i Italia og Polen.

Statkraft har store investeringsplaner også her hjemme. Selskapet planlegger å starte fem større prosjekter for å få større effekt ut av vannkraftverk i Norge innen 2030. Slik skal de kompensere for den økende mengden uregulerbar kraft fra vindkraftproduksjon.

I børsmeldingen bemerker selskapet at selv om kraftprisene generelt var litt lavere, steg områdeprisene i Nord-Norge og Sverige. En svekket kroner slo positivt ut på resultatet, selv om den også førte til høyere driftskostnader for selskapet.

Statkraft fikk en gevinst på 1,6 milliarder kroner på salget av havvindporteføljen i Irland. Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) var kjøperen, og de to selskapene planlegger å investere over 40 milliarder kroner i Irland innen 2030, heter det i meldingen.

Flere nyheter: