Menu
Oddvar Kaarmo er prosjektleder for E39 Rogfast og reagerer på det han kaller «skremselshistorier» fra Naturvernforbundet. FOTO: Statens Vegvesen

Statens vegvesen avviser «skremselshistorier»

Naturvernforbundet mener Rogfast og andre undersjøiske tunneler er livsfarlige og de fremmer påstander om at kostnadene med prosjektet er ute av kontroll. «Skremselshistorier» svarer Statens Vegvesen.

Av Egil M Solberg | 12.02.2024 19:20:01

Rogfast: Prosjektsjef Oddvar Kaarmo i Statens vegvesen reagerer på kritikk fra Naturvernforbundet om sikkerheten og kostnadene til Rogfast.

Kaarmo kaller kritikken for «skremselshistorier» og sier at toløpstunneler uten møtende trafikk er de tryggeste veiene. Han viser til statistikk som sier at én av 1312 omkom i tunneler med to løp de siste ti årene.

Ryfast, som er ferdigbygd, og Rogfast, som er under bygging, er ifølge Kaarmo blant de tryggeste tunnelene i verden. De er utstyrt med moderne sikkerhetsteknologi, inkludert videoovervåking, hendelsesdetektorer, rømningstunneler og mulighet for nødetatene til å passere mellom tunnelløpene.

Når det gjelder kostnadene, sier Kaarmo at Vegvesenet holder fast på den godkjente styringsrammen på 25,85 milliarder kroner. Han erkjenner at det er usikkerhet med kostnadene, men sier at Skanska og JV Implenia/Stangeland, som bygger tunnelene, har god fremdrift og kontroll på arbeidet.

Kaarmo inviterer Naturvernforbundet til å besøke Rogfast og se hvordan tunnelene bygges. Han sier at Vegvesenet bruker elektriske anleggsmaskiner og bygger moloer for å unngå å forstyrre gytende torsk.

Flere nyheter: