Menu
Nesbyen kommune fikk oppleve ikke én, men to flommer på en knapp måned sommeren 2023. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Staten skal ta større andel av regningen for flomsikring

Kommunene skal få slippe å blakke seg på flom- og skredsikring. Regjeringen foreslår at kommunenes andel av finansieringen for ordinære tiltak skal halveres, fra 20 til 10 prosent.

Av NTB | 31.05.2024 12:03:17

Politikk: Det var et av de viktigste tiltakene som energiminister Terje Aasland (Ap) og kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) la fram fredag i sin stortingsmelding om flom- og skredforebygging.

– Styrket forebygging vil kunne spare samfunnet for store kostnader. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir bistand til kommunene i dette viktige arbeidet. For å lette byrden for kommunene vil den kommunale finansieringsandelen for sikring bli redusert fra 20 til 10 prosent, sier Aasland i en pressemelding.

Kommunalministeren legger på sin side mest vekt på samordningen mellom kommuner og staten.

– Mye av det viktigste beredskapsarbeidet blir gjort lokalt, og derfor skal vi sørge for bedre planverktøy slik at kommunene kan gjøre gode beredskapsvurderinger i planleggingen sin, sier Sande.

Aasland peker under pressekonferansen om stortingsmeldingen på både Gjerdrumskredet i 2020, som krevde ti menneskeliv, samt ekstremværet Hans sommeren 2023 som bakteppe.

* Et samlet nasjonalt risikobilde for systematisk håndtering av flom- og skredrisiko

* Bedre arealplanlegging

* Videreutvikle varslingstjenester for flom og skred

* Legge mer vekt på flomdemping i behandling av konsesjonssøknader om ny vannkraft

* Bedre kunnskapsgrunnlaget om avrenning i urbane områder, samt vurdere eget gebyr for overvann

Han peker også på vassdragsregulering og vannmagasin som et virkemiddel med betydelig flomdempende effekt, som kan bidra til å redusere skadene i flomsituasjoner. Aasland sier dette hadde tydelig effekt under ekstremværet Hans.

Blant de andre tiltakene regjeringen foreslår å få på plass er:

(©NTB)

Flere nyheter: