Menu
E39 ved Vinjeøra i Trøndelag var ikke kjørbar som følge av ekstremværet Gyda i januar i fjor. Foto: Svein Stavås / NTB

Staten betalte ut nesten 37 millioner kroner etter naturskader

I fjor utbetalte Landbruksdirektoratet 36,8 millioner kroner i erstatning for naturskader.

Av NTB | 15.05.2023 03:14:06

Vær: Det kommer frem i direktoratets årsrapport, skriver Nationen.

I alt ble det behandlet 508 søknader etter lov om naturskadeerstatning i fjor. 219 søknader ble avslått, mens det i de 289 resterende sakene ble innvilget til sammen 36,8 millioner kroner i erstatning.

Av den samlede erstatningssummen utgjorde flomskader nesten 25,9 millioner, altså vel 70 prosent. Skader på veier og dyrket mark ga de største erstatningsbeløpene, ifølge direktoratet.

I januar i fjor ble Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland rammet av ekstremværet «Gyda». Dette ekstremværet alene utløste cirka 200 søknader.

– Ikke siden storflommene i Oppland og Sogn og Fjordane i 2018 og Jølster i 2019 har det vært enkeltstående værhendelser som har ført til flere naturskadesøknader, skriver Landbruksdirektoratet.

Statens naturskadeordning gir private erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring. Det kan være skader etter blant annet skred, uvær, flom eller stormflo.

(©NTB)

Flere nyheter: