Menu
Hele 92 prosent av kommunene opplever det som ganske eller meget utfordrende å få fatt i sykepleiere. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB

Stadig vanskeligere å rekruttere ansatte til kommunene

Behovet for flere kompetente ansatte i kommunesektoren øker raskere enn tilgangen på arbeidskraft. Spesielt utfordrende er det å finne folk i helsesektoren.

Av NTB | 15.08.2023 05:34:34

– Det er fortvilende for kommunene å føle på at det er vanskeligere og vanskeligere å rekruttere medarbeidere til stillingene. Særlig rapporterer kommunene at helsefagarbeidere er mer og mer utfordrende å rekruttere, sier Marit R. Leinhardt, avdelingsdirektør for Arbeidsgiverpolitikk i KS, til NTB.

Problemet er velkjent og har økt. Hele 92 prosent av kommunene opplever det som ganske eller meget utfordrende å få fatt i sykepleiere. Henholdsvis 82, 80, 63 og 56 prosent av kommunene sliter med å rekruttere leger, vernepleiere, psykologer og helsefagarbeidere.

Helse- og omsorgssektoren er klart størst og står for 40 prosent av årsverkene i kommunesektoren. Undervisning og barnehage følger deretter, med rundt 34 prosent og 10 prosent av de samlede årsverkene i kommunesektoren.

Det viser tall fra årets utgave av Kommunesektorens arbeidsgivermonitor. Undersøkelsen lanseres tirsdag under Arendalsuka.

Dessuten er det et stort og økende behov for mer kompetanse. Det gjelder både blant dem som ansettes, og dem som allerede er ansatt. Behov for digital kompetanse, omstillingsevne og samhandlings- og relasjonskompetanse har alle økt siden 2021, og de har økt fra et allerede høyt nivå.

Det er et resultat av at befolkningen øker, befolkningen blir eldre, behovet for tjenester er i endring, og det trengs mer kompetanse for å dekke behovene. Her står teknologibruk og digitaliseringen i en særstilling. Det er et av de viktigste virkemidlene for å jobbe mer effektivt, få ned kostnader og levere bedre tjenester. 95 prosent oppgir ganske stort eller meget stort behov for økt digital kompetanse. Nesten 90 prosent oppgir behov for evne til læring og omstilling.

Men det er ikke like lett å gjennomføre: 80 prosent av kommunene opplever det som meget eller ganske utfordrende å få slikt utbytte av digitalisering, såkalt gevinstrealisering.

Leinhardt minner om at utfordringene brer seg ulikt i Norge. Kommunene må gjerne konkurrere med private aktører og hverandre om kompetansen. De kommunale sektorene må også konkurrere med andre yrkesgrupper, så det trengs tiltak for å bli mer attraktive som arbeidsplass.

– Det finnes ikke én løsning for å løse disse utfordringene. Vi må ha mange ulike blomster i buketten for at den skal bli fin, sier hun og påpeker viktigheten av å prøve helt nye løsninger.

– KS mener vi må skape en kultur for å våge å prøve og feile. For skal man prøve nye ting, må det være rom for noen feilskjær. Det kan fort bli vanskelig i vår kultur som etterstreber perfeksjon og null feil er målet. Dessuten vil det ta tid, og det må vi også tåle. Å plutselig skulle gjøre ting på en annen måte i en så stor sektor er som å få et stort tankskip til å snu.

Ved utgangen av 2022 var det 2,5 prosent flere årsverk i kommunesektoren enn i 2021. Økningen er ikke stor nok, og behovet øker stadig. Fram mot 2031 er det beregnet at kommunesektoren trenger mer enn 11 prosent flere årsverk – nesten 47.000 årsverk mer om man utfører oppgavene som i dag.

Det var ved utgangen av 2022 over 490.000 ansatte i kommunesektoren, med en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på rundt 86 prosent. Å få flere til å jobbe heltid vil bidra til at antall årsverk øker. Det samme gjelder tiltak som får seniorer til å stå lenger i arbeidslivet, og tiltak for å få ned sykefravær.

(©NTB)

Flere nyheter: