Menu
Flere innkvarterer seg hos private mennesker når de er på ferie. Privatpersoner kan legge ut bolig og hytte på det sosiale reisenettstedet Airbnb. Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB

SSB: Svært få lever av å selge varer og tjenester på nett

141.000 personer i Norge solgte varer eller tjenester gjennom en digital plattform i 2022. For 97 prosent var inntekten kun en liten ekstrajobb eller hobby.

Av NTB | 25.09.2023 09:52:41

Fritid: – Digitalt plattformarbeid var for det aller meste sporadisk. Det er bare noen veldig få personer som hadde det som sin hovedinntektskilde, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Arbeidskraftundersøkelsen har funnet at 141.000 personer i alderen 15–64 år i Norge i fjor hadde solgt varer eller tjenester gjennom en digital plattform minst én gang i løpet av de siste 12 månedene før de ble intervjuet.

– Det var rundt 4000 personer som hadde digitalt plattformarbeid som hovedinntektskilden sin, sier Køber.

Undersøkelsen var koordinert av EU og ble gjennomført i flere land. Resultatene er temmelig like: digitalt plattformarbeid som hovedjobb utgjør 0,1–0,3 prosent av sysselsettingen i disse landene.

Bare 29 prosent av dem som hadde holdt på med digitalt plattformarbeid i løpet av de siste 12 månedene, hadde jobbet med det den siste måneden før intervjuet.

– Funnene tyder på at digitalt plattformarbeid ikke er en veldig sentral del av arbeidslivet til de aller fleste som holder på med det, sier Køber.

Videre oppga 21.000 at de hadde tjent penger på publisering av egenprodusert tekst/lyd/video, 17.000 på varesalg, mens 13.000 hadde tjent litt på rengjøring og håndverk.

Bare 8000 oppga å ha tjent penger på varetransport, for eksempel som matleveringssyklister. Men denne gruppa er til gjengjeld en av de mer stabilt aktive.

– Selv om matleveringssyklistene er veldig synlige i gatebildet i de store byene, så er de få sammenlignet med de som driver med utleie av egen bolig eller fritidseiendom gjennom digitale plattformer i løpet av et år, sier Køber.

Antallet tilsvarer at om lag 1,5 promille av sysselsettingen er personer som lever av digitalt plattformarbeid. Det er sammenlignbart med for eksempel antall murere og reisebyråmedarbeidere.

Den største gruppa av dem som hadde tjent penger på nett, hadde gjort det gjennom korttidsutleie av bolig eller fritidseiendom, som Airbnb og finn.no. 53.000 personer oppga å ha gjort dette.

(©NTB)

Flere nyheter: