Menu
Pukkellaksen tilhører stillehavslaksene og er på listen over arter som ikke ønskes etablert i Norge. Foto: Henrik H. Berntsen / NINA / NTB

SSB: Nå er det mer pukkellaks enn atlantisk laks i norske fjorder

Dette er første år det er fanget mer pukkellaks enn atlantisk laks i fjordene. Fangsten er mer enn doblet fra 2021, til 183 tonn pukkellaks.

Av NTB | 24.11.2023 08:59:35

Politikk: I 2023 utgjorde pukkellaks 62 prosent av den totale fangsten av laksefisk, viser nye tall fra statistikken over sjøfiske etter laks og sjøørret.

Mens fangsten av pukkellaks øker, har villaksfangsten gått ned med 21 tonn fra 2022 til 113 tonn i år, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Troms og Finnmark er fylket med størst fangst av villaks, og nesten all pukkellaks fanges her.

Pukkellaks er en fremmed art som ikke hører hjemme i Norge. Dersom arten etablerer seg i store antall, kan det få alvorlige konsekvenser for villfisk og naturmangfold, og regjeringen økte i år innsatsen mot spredningen ved å sette opp pukkellaksfeller og tillate fiske.

Miljødirektoratet rapporterte i september at fellene er effektive, og at de finner ned mot null pukkellaks på oversiden av fellene i enkelte elver i Varanger, noe som viser at det er mulig å stoppe den. Ti feller stanset nesten 100.000 pukkellaks fra å komme seg oppover elvene i Øst-Finnmark og gyte i sommer.

(©NTB)

Flere nyheter: