Menu
Et par hundre foretak innenfor varehandel og bilverksteder gikk konkurs i første kvartal. Arkivfoto: Knut Fjeldstad / NTB

SSB: 40 prosent flere konkurser i første kvartal

Høye strømpriser og rente bidrar til at antall konkurser er skyhøyt i første kvartal. Økningen er på 40 prosent fra i fjor.

Av NTB | 25.04.2023 08:14:03

Økonomi og næringsliv: Ikke siden første kvartal 2019 har det vært registrert så høye tall. I første kvartal i år ble det registrert 1.317 konkursåpninger.

– Høye strømpriser og økt rente er nok medvirkende årsak til denne utviklingen, sier seksjonssjef Erik Fjærli i Statistisk sentralbyrå.

Den største prosentvise økningen finner vi i Nordland og i Vestland fylke, med henholdsvis 69 og 57 prosent flere konkurser.

Den største økningen i absolutte tall finner vi naturlig nok i Viken, med 108 flere konkurser. Ingen av fylkene kunne registrere noen nedgang.

227 av konkursene gjaldt enkeltpersonforetak og personlige konkurser, en økning på 37 prosent. 38 prosent av disse skjedde innenfor bygge- og anleggsbransjen.

Drøyt 1000 var foretakskonkurser, 318 flere enn i samme periode i fjor. Også her var en stor andel innenfor bygge- og anlegg, mens 20 prosent var innenfor varehandel og bilverksteder.

Flere nyheter: