Menu
Ifølge SSB har antallet foster- og stebarnsadopsjoner holdt seg relativt stabilt gjennom årene, tross noen årlige variasjoner. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

SSB: 19 prosent færre adopsjoner i 2022

I fjor ble det gjennomført 232 adopsjoner i Norge, noe som er 56 færre enn året før. Det er nedgang både for utenlands- og stebarnsadopsjoner.

Av NTB | 18.09.2023 09:02:28

Sosiale forhold: De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den langsiktige nedgangen i antall adopsjoner fortsetter, og særlig er antall utenlandsadopsjoner kraftig redusert siden toppåret 1998. Da ble det gjennomført 795 utenlandsadopsjoner og 210 stebarnsadopsjoner.

I 2022 var det 45 utenlandsadopsjoner, mens 149 personer ble adoptert av steforeldre, og 35 ble adoptert av fosterforeldre.

Ifølge SSB har antallet foster- og stebarnsadopsjoner holdt seg relativt stabilt gjennom årene, tross noen årlige variasjoner.

Flest barn ble adoptert fra Columbia (17) i fjor, fulgt av Sør-Afrika og Thailand (begge 7).

Nedgangen i utenlandsadopsjoner er en del av en global trend. Den skyldes dels at økt levestandard og lavere fruktbarhet gjør at færre barn er tilgjengelig for adopsjon. Flere land har dessuten tatt politiske og juridiske grep som medfører restriksjoner for internasjonal adopsjon. Det er for eksempel ikke adoptert noen barn fra Etiopia, India, Brasil og Bolivia siden 2016 og heller ingen fra Kina siden 2018.

(©NTB)

Flere nyheter: