Menu
Høyre-leder Erna Solberg sier hun trodde mannen forsto at han ikke kunne fortsette som før med kortsiktig aksjehandel da hun ble statsminister. Foto: Javad Parsa / NTB

Solberg til kontrollkomiteen: Finnes ga beskjed om aksjer som kunne ha betydning for habilitet

I Erna Solbergs svar til kontrollkomiteen skriver hun at ektemannen ga beskjed om aksjer han kjøpte og solgte som kunne ha betydning for hennes habilitet.

Av NTB | 03.10.2023 20:02:54

Økonomi og næringsliv: Hun skriver at hun hadde flere samtaler om ektemannens aksjeinvesteringer mens hun var statsminister.

«Dette var muntlige samtaler langt tilbake i tid. Det er ikke mulig for meg i dag å redegjøre i detalj for hver og en av disse samtalene».

Disse samtalene handlet blant annet om kjøp, salg og fusjonering av selskaper han hadde eierskap i.

«Min opplevelse var at jeg hadde den oversikten jeg trengte for å kunne vurdere min habilitet, samt at han forsto hva han måtte orientere meg om og hvorfor. Han ga ved flere anledninger beskjed om endringer som kunne ha betydning for min habilitet, og jeg fikk ikke avvikende opplysninger i de mediesakene der hans aksjer ble omtalt», skriver Solberg.

«Basert på møtet og dialogen han hadde med embetsverket, og mine samtaler med han, hadde jeg den klare oppfatning at han forsto at han ikke kunne handle slik han hadde gjort tidligere og hvorfor det måtte være slik.»

Men dette var ikke ensbetydende med at Finnes måtte slutte med å handle i verdipapirer.

«Jeg har imidlertid ikke oppfattet at var noen form for «forbud» eller forventning om at han aldri skulle kjøpe eller selge aksjer så lenge jeg var statsminister» skriver hun.

– Komiteen ber om at denne inkluderer betraktninger om omfanget av inhabilitet og hvilke råd du fikk knyttet til din ektemanns aksjeposisjoner og i hvilken grad disse ble videreformidlet, skrev komitéleder Peter Frølich (H) i brevet til Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg.

Solberg var statsminister fra 2013 til 2021. I samme periode gjorde ektemannen Sindre Finnes over 3600 verdipapirhandler.

Høyre-lederen har tidligere innrømmet at dette har gjort henne inhabil, men sier at hun ikke kjente til det store omfanget av aksjehandlene da det skjedde.

Hun avviste å kommentere saken overfor NTB tidligere onsdag.

Hun trekker også fram arbeidet finansskatten i regjeringens forslaget til statsbudsjett for 2018 som en sak hun kan ha vært inhabil i.

«Like før regjeringens behandling av disse spørsmålene, ble det foretatt kortsiktige handler i finansielle instrumenter knyttet til DNB», skriver Solberg.

Solberg kommer med disse eksemplene fordi hun «har oppfattet det som viktig for komiteen å få flere eksempler på inhabilitet for å illustrere saken».

Hvor mange saker hun kan ha vært inhabil i, er svært vanskelig å gjøre et anslag på, ifølge Solberg.

«Jeg må derfor nøye meg med å si, i tråd med hva jeg har gitt uttrykk for tidligere, at det trolig er snakk om en rekke tilfeller».

– Venstre har vært tydelige på at de involverte i habilitetssakene må vise full åpenhet. Solberg sin sak er svært alvorlig og det vil kreve litt tid å gå gjennom alt vi har fått tilsendt i dag, sier Almeland til NTB.

– Jeg merker meg imidlertid at Erna Solberg oppgir flere nye tilfeller der hun trolig var inhabil som statsminister. Neste uke skal komiteen finne ut hvordan vi følger opp denne saken videre, og hvilke eventuelle oppfølgingsspørsmål til Solberg, basert på den redegjørelsen vi nå har fått, sier Almeland.

Hun oppfattet at ektemannen forsto at han ikke kunne fortsette som før med kortsiktig aksjehandel da hun ble statsminister.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har bedt om «all relevant informasjon» i saken og en skriftlig redegjørelse.

I brevet skriver Solberg at hun kan ha vært inhabil i arbeidet med oljeskattepakken som ble innført i starten av koronapandemien. Ektemannen drev med kortsiktig handel knyttet til Equinor og Aker BP på den tiden.

Saksordfører i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Grunde Almeland (V), sier tirsdag kveld at Solbergs redegjørelse danner grunnlaget for høringene til komiteen.

Flere nyheter: