Menu
Akademikerne streiker utenfor Landbruksdepartementet. Fra mandag trappes streiken opp. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Slik rammer streiken i staten

Politiet og universiteter er blant dem som rammes av streiken. Det kan få følger for etterforskning av saker, utstedelse av pass og eksamener for studenter.

Av NTB | 24.05.2024 12:47:45

Utdanning: Etter mekling sju timer på overtid ble det klart at Akademikerne og Unio ikke ble enige med staten i årets lønnsoppgjør. I første omgang gikk 1251 medlemmer ut i streik fra fredag klokka 7.37.

Avtalen staten la på bordet, ville gitt medlemmene dårligere vilkår, mener begge fagforbundene.

– Vi aksepterer ikke at staten overkjører våre medlemmer med tvang, sier forhandlingsleder Guro Lind for Unio Stat.

Både hun og leder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat mener regjeringen har sørget for politisering av lønnsforhandlingene.

Staten og regjeringen har selv valgt streik, mener de to.

– De statlige virksomhetenes behov for å beholde og rekruttere den kompetansen de trenger for å løse sine samfunnsoppdrag, er blitt underordnet behovet for å tekkes regjeringens støttespillere i LO, sier Nordli.

– For oss handler det om lik lønn for likt arbeid, uansett hvor du er organisert. Ulike avtaler kan bidra til økte forskjeller og det kan jeg ikke forsvare, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Hun mener staten har strukket seg langt for å prøve å komme til enighet.

Det rammer for eksempel politidistrikter, utrykningspolitiet, Kripos og Økokrim. Unio har varslet at streikeuttaket blant annet rammer flere passkontor, og at flere av politiets aktiviteter blir betydelig redusert.

Politiet i Oslo varsler at streiken kan få følger for etterforskningen. 371 ansatte er tatt ut i streik i første og andre uttak.

– Påtalekapasiteten vil være redusert under streiken, noe som kan gå ut over etterforskning og iretteføring av straffesaker, opplyser Oslo-politiet i en pressemelding.

– Oslo politidistrikt foretar fortløpende vurderinger av streikeuttaket og søker om unntak eller dispensasjoner fra streiken der dette vurderes å være nødvendig. Politiet er opptatt av å ivareta tryggheten og å ha beredskap for alvorlige hendelser selv i en arbeidskonflikt, opplyser de videre.

Streiken har store konsekvenser for Kripos, hvor 153 personer er tatt ut i streik, opplyser HR-sjef Monika Skauli til Aftenposten.

– Streiken rammer blant annet påtale, personvern, kriminaltekniske miljøer og Nasjonalt cyberkrimsenter. Ved saker som berører liv og helse, vil dispensasjonssøknader bli vurdert særskilt og sendt fortløpende, sier hun.

Rektor ved Universitet i Bergen, Margareth Hagen, opplyser til Bergensavisen at eksamener ved universitetet rammes.

– Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet blir berørt. Det er tatt et stort jafs av begge fakultetene. Dette vil ramme eksamen, sensur og ansettelsesprosesser, sier Hagen.

118 ansatte ved Universitetet i Bergen er blant dem som går ut i streik mandag.

– Skriftlig eksamen ser ikke ut til å bli rammet av streiken selv om den blir trappet opp neste uke. Vi har ikke helt oversikt over muntlig eksamen, sier rektor Tor Grande ved NTNU til TV 2.

– Streiken kan få konsekvenser for muntlige eller praktiske eksamener, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Reidun Mangrud ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) går nesten 300 ansatte ut i streik, nær halvparten av deres ansatte.

– Det kan føre til forsinkelser i utbetaling av strømstøtte, i tråd med strømstøtteordningen som mange er opptatt av, sier direktør for virksomhetsstyringen i NVE, Christine Kiste, til TV 2.

– LO fikk innfridd vårt viktigste krav. Det betyr et lønnsoppgjør med en ramme som sikrer en lønnsutvikling i tråd med industrien, på 5,2 prosent. Samtidig fikk vi gjennomslag for vårt andre hovedkrav, nemlig at alle de ansatte i staten skal ha samme tariffavtale. Det er viktig for frontfaget og den norske modellen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Akademikerne fikk i 2016, under Erna Solbergs regjering, gjennomslag for en egen tariffavtale i staten. I 2022 valgte Unio å gå over til samme avtale.

– To ulike avtaler har åpnet for en ulik lønnsutvikling over tid, og større lønnsforskjeller, sier LO-lederen.

For staten var det avgjørende å få til en felles avtale for Akademikerne, Unio, LO og YS.

Allerede mandag trappes streiken kraftig opp. Samlet vil da over 1900 medlemmer i Akademikerne og nær 1600 Unio-medlemmer være i streik.

Ansatte ved flere universiteter og høgskoler streiker. NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Sørøst-Norge rammes særlig.

Både LO Stat og YS Stat unngikk streik.

Flere nyheter: