Menu
FOTO: E. Solberg

Skolenedleggelser i Haugesund: Debatten raser

Debatten raser etter at det ble kjent at en rapport anbefaler å legge ned tre barneskoler i Haugesund. Høyre mener at nedleggelser er nødvendig for å vise handlekraft og forbedre skolekvaliteten.

Av tomas | 03.07.2024 11:01:33

Lokalpolitikk: Debatten raser etter at det ble kjent at en rapport fra Norconsult anbefaler å legge ned tre barneskoler i Haugesund.

Kommunen vurderer å legge ned tre barneskoler for å spare penger og møte synkende elevtall. Politikerne er uenige om veien videre, skriver Haugesunds avis.

Høyre mener at nedleggelser er nødvendig for å vise handlekraft og forbedre skolekvaliteten. De argumenterer for at færre skoler betyr bedre ressursbruk.

Sosialistisk Venstreparti er mer forsiktige og ønsker å beholde alle skolene. De er bekymret for de langsiktige konsekvensene av nedleggelser, og frykter at det kan føre til økt utbygging av privatskoler.

Arbeiderpartiet mener at man må se på skolestrukturen i et helhetlig perspektiv og planlegge langsiktig. De er åpne for nedleggelser, men krever at alternativet er bedre for elevene og at bygningsmassen utnyttes effektivt.

Rødt synes det er trist at skoler må legges ned, men forstår at det kan være nødvendig for å spare penger.

Debatten fortsetter, og det er uklart hvilke skoler som eventuelt må stenge dørene. En endelig avgjørelse tas av bystyret.

Flere nyheter: