Menu
Avtroppende høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy får kritikk av Tilsynsutvalget for dommere. Foto: Lise Åserud / NTB

Skoghøy får kritikk av Tilsynsutvalget for dommere

Avtroppende høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy får kritikk for sine uttalelser i mediene om at han hadde blitt forgiftet av sin fraseparerte kone.

Av NTB | 20.04.2023 14:54:06

Kriminalitet og rettsvesen: Han får kritikk av Tilsynsutvalget for dommere for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk.

Skoghøy har den siste tiden vært i medienes søkelys etter at han i desember først gikk ut i nettavisen Rett24, og senere i flere andre medier, og hevdet at han hadde blitt forgiftet av sin nå fraseparerte kone Nataliia Skoghøy. Kona har avvist disse påstandene.

Politiet i Oslo har etterforsket påstandene fra dommeren og har henlagt saken fordi det ikke er funnet bevis for at kona har forgiftet ektemannen.

Tidligere denne uken ble det kjent at han slutter som dommer i Høyesterett og får med seg 3,6 millioner kroner som fallskjerm.

I sitt svar til Tilsynsutvalget fastholder Skoghøy at han ble forgiftet, og sier at han uttalte seg i mediene i egenskap av å være fornærmet i et straffbart forhold og ikke som dommer.

«Dommerens offentlige uttalelser den 7. desember 2022 kan ikke forstås på annen måte enn at han beskylder ektefellen for forsøk på drap. Dette er en meget alvorlig anklage og den fremsettes uten forbehold.», skriver Tilsynsutvalget.

De mener dette er kritikkverdig.

«Tilsynsutvalget mener at det er ytterligere kritikkverdig at dommeren fastholder sine anklager etter at påtalemyndigheten hadde kommet med sin konklusjon i saken.»

«Utvalget er enig med dommeren i at det er en formildende omstendighet at hans uttalelser er foranlediget av direkte spørsmål fra pressen. Det er likevel et faktum at det var dommeren som valgte å gå ut offentlig med sine uforbeholdne anklager.», står det i vedtaket.

Skoghøy har ikke besvart NTBs henvendelse torsdag ettermiddag.

Det var høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie som 23. desember i fjor ba Tilsynsutvalget om å foreta en vurdering av dommeren opp mot de etiske krav som stilles til dommere, blant annet i tilknytning til forgiftningsbeskyldningene.

Utvalget mener også at Skoghøys uttalelser i saken, selv om de er fremsatt av ham som privatperson, er av en slik karakter at de er egnet til å skade tilliten til domstolene.

Flere nyheter: