Menu
Illustrasjonsfoto: Frederik Ringnes / NTB

Skjerpet straff for forvaringsdømt – begikk ny kriminalitet før soning

Mens han ventet på å sone forvaringsstraffen på ni år, begikk den voldtektsdømte mannen nye forbrytelser. Nå har Høyesterett skjerpet straffen med halvannet år.

Av NTB | 30.06.2024 19:23:07

Kriminalitet og rettsvesen: De nye handlingene besto i frihetsberøvelse og trusler. Den domfelte mannen satt i varetekt, allerede dømt til ni års forvaring med en minstetid på seks år for blant annet voldtekt og grov mishandling i nære relasjoner.

Høyesterett slutter seg til vurderingene til tingretten og lagmannsretten rundt hvordan straffeutmålingen skulle gjøres, og hvor mye ekstra straff mannen skulle ha for de nye forholdene.

– Tingretten og lagmannsretten bygde på at disse handlingene isolert sett ville gitt grunnlag for en straff på fengsel i omkring ett år og seks måneder. Dette er etter Høyesteretts syn ikke for strengt, skriver domstolen i sitt sammendrag.

Den nye tidsrammen settes til ti år og seks måneder. Minstetiden settes til sju år.

(©NTB)

Flere nyheter: